Agri Nord Nyt 1 – 2020

Tema om miljø. Du kan læse om etableringen af minivådområder, overfladedræning og en svineproducents kamp mod den dødelige virus PRRS.