Det nytter at gøre indsigelse

 • Sidst blev den samlede vandløbsstrækning i vandplanerne reduceret fra 27.000 til 22.000 km
 • Indsatskravet til ændret vedligeholdelse blev reduceret fra ca. 6.000 km til ca. 4.000 km
 • Stemningen er vendt: Der er stor politisk opmærksomhed på, at Danmark ikke skal overimplementere – eksportindtægter og arbejdspladser betyder også noget
 • Der er også stor opmærksomhed fra alle sider på, at fagligheden skal bringes i orden
 • Det vil være et dårligt signal, hvis ingen gør indsigelse denne gang; man vil med rette kunne spørge, om der så overhovedet er et problem for landbruget?


Det skal man gøre

 • Tag kontakt til din konsulent eller Agri Nord for hjælp
 • Vurder, om der er specifikke problemer på egen ejendom; især vandløb, randzoner og efterafgrøder
 • Videncentret for Landbrug har udarbejdet en grundig høringsvejledning, hvor gode faglige argumenter og formuleringer er samlet
 • Meld dig ind i et vandløbslaug – fælles indsigelse for et helt vandløbssystem vil være et stærkt signal
 • Tag udgangspunkt i evt. tidligere høringssvar fra sidste høringsrunde
   

Agri Nord og L&F centralt sætter spørgsmålstegn ved den nye opgave på vandløbsområdet, kommunerne har fået overdraget:

 • Er der midler til andet end modelberegninger – lodsejerkontakt, økonomiske vurderinger, prioriteringer, faglig oprustning osv.?
 • Har kommunerne i alle tilfælde de rette faglige hydrologiske og agrohydrologiske kompetencer – kompetencer, som staten tilsyneladende ikke selv råder over?
 • Er det ikke helt hen i vejret at sætte gang i en dyr indsats netop nu, hvor der snart kommer nye vandplaner (de skal være klar i 2015, ca. et år efter de, der nu kommer i høring) – ressourcespild og indsats, der går mod alle anbefalinger fra eksperter, Natur- og Landbrugskommissionen mv.

 

Landbrug & Fødevarer:

Video: Landbrug & Fødevarer er parate til at lægge sag an mod staten

Læs mere om vandplanerne på Landbrug & Fødevarers hjemmeside

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.