Det nytter at gøre indsigelse

 • Sidst blev den samlede vandløbsstrækning i vandplanerne reduceret fra 27.000 til 22.000 km
 • Indsatskravet til ændret vedligeholdelse blev reduceret fra ca. 6.000 km til ca. 4.000 km
 • Stemningen er vendt: Der er stor politisk opmærksomhed på, at Danmark ikke skal overimplementere – eksportindtægter og arbejdspladser betyder også noget
 • Der er også stor opmærksomhed fra alle sider på, at fagligheden skal bringes i orden
 • Det vil være et dårligt signal, hvis ingen gør indsigelse denne gang; man vil med rette kunne spørge, om der så overhovedet er et problem for landbruget?


Det skal man gøre

 • Tag kontakt til din konsulent eller Agri Nord for hjælp
 • Vurder, om der er specifikke problemer på egen ejendom; især vandløb, randzoner og efterafgrøder
 • Videncentret for Landbrug har udarbejdet en grundig høringsvejledning, hvor gode faglige argumenter og formuleringer er samlet
 • Meld dig ind i et vandløbslaug – fælles indsigelse for et helt vandløbssystem vil være et stærkt signal
 • Tag udgangspunkt i evt. tidligere høringssvar fra sidste høringsrunde
   

Agri Nord og L&F centralt sætter spørgsmålstegn ved den nye opgave på vandløbsområdet, kommunerne har fået overdraget:

 • Er der midler til andet end modelberegninger – lodsejerkontakt, økonomiske vurderinger, prioriteringer, faglig oprustning osv.?
 • Har kommunerne i alle tilfælde de rette faglige hydrologiske og agrohydrologiske kompetencer – kompetencer, som staten tilsyneladende ikke selv råder over?
 • Er det ikke helt hen i vejret at sætte gang i en dyr indsats netop nu, hvor der snart kommer nye vandplaner (de skal være klar i 2015, ca. et år efter de, der nu kommer i høring) – ressourcespild og indsats, der går mod alle anbefalinger fra eksperter, Natur- og Landbrugskommissionen mv.

 

Landbrug & Fødevarer:

Video: Landbrug & Fødevarer er parate til at lægge sag an mod staten

Læs mere om vandplanerne på Landbrug & Fødevarers hjemmeside

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.