Værdiforøgelse af afgasset biomasse

For at forbedre økonomien på biogasanlæg afsøger projektet i et samarbejde mellem erhverv, forskning og rådgivning mulighederne for at højne værdien af den afgassede biomasse. Målet er at danne basis for nye produkter og teknologier med udgangspunkt i den afgassede biomasse på biogasanlæg, sådan at biogasanlægget også bliver et bioraffinaderi. Økonomien i produktion af forskellige produkter afdækkes.
 

Finansieret af Vækstforum Nordjylland og midler fra AgroTech
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.