Vårkobjælde ved Holmsø Hede


På Holmsø Hede vokser der Vårkobjælde. Arten er meget sjælden i Danmark og findes kun få steder i Midt-, Vest- og Nordjylland. På de omkringliggende enge er der en helt anden, men også meget spændende vegetation. Lodsejerne har i samarbejde med Jammerbugt Kommune ryddet og hegnet ca. 14 hektar, således den efterfølgende kreaturafgræsning kan sikre og pleje den følsomme flora.


Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.