Under Lien


Formålet er at stoppe tilgroningen af habitat og Natura 2000 arealerne i habitatområdet Lien med Underlien.

Den markante kystskrænt Lien er Danmarks højeste indlandsskrænt med højder op mod 70 m. Lien er flere steder gennemskåret af lange dybe erosionskløfter med kilder. Mellem Lienskrænten og havet ligger den flade kystslette Underlien. I området er der høj tæthed af nationalt sjældne plante- og dyrearter. Det gælder blandt andet Thy-gøgeurt, Sump-hullæbe, Purpur-gøgeuret, Rudfinnet Radeløv og Skør Bægerbregne. Af dyr kan fremhæves Hedepletvinge, der findes lige nord for området.
 

Gennem projektperioden vil der være gårdbesøg, telefonisk opfølgning, hjælp til dannelse af græsningsselskaber og fælles hegn, samt hjælp til at finde dyr til afgræsning. Målet er at få ryddet, afgræsset eller på anden måde plejet de vigtigste naturarealer.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 


 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.