Uggerby Å

Arealerne ved Uggerby å rummer mange biologiske værdier. Specielt arter som Mygblomst, Bredbladet Kæruld og Strandtudser er med til at berige området. Projektet etablerer naturpleje på ca. 86 ha habitatnatur med grå/grøn klit, enebær klit og rigkær ved Uggerby å’s udløb. Der etableres hegn og andre faciliteter som forberedelse til afgræsning.
 

15. juni Fonden og Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.