Strandtudser, Mygblomst og anden unik natur ved Uggerby Å udløb

Et 86 ha stort klitområde ved Uggerby Å’udløb er nu indhegnet med nyt glattrådet kreatur-hegn i stedet for det gamle pigtrådshegn og givet bedre velfærd for de græssende kreaturer af området. Projektet betyder at naturplejen af området er sikret i mange år fremover med opsætning af solide hegn, der kan holde de næste 20-30 år. Området rummer store naturværdier med specielle og sjældne arter som Mygblomst og Strandtudser, samt unikke naturtyper. Naturen i området vil gro til uden afgræsning, hvorfor sikring af afgræsning er altafgørende for bevarelse af naturværdierne. Projektet har samtidig sikret offentlig adgang til hele området med sikre adgangslåger, der holder dyrene inde i hegnet.
 

Projektet er udført i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Agri Nord.
 

15. juni Fonden samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.