Stenild Hede – Et naturplejeprojekt

Formålet med projektet er at pleje og iværksætte afgræsning på hedemosearealet, så denne lysåbne naturtype ikke gror til igen. Projektet omfatter ca. 15 ha og er kommet i stand i et samarbejde mellem lodsejerne, fåreavler, Agri Nord, Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening og Rebild kommune.

Aage V. Jensen Naturfond, Rebild Kommune samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.