Sønderup Å

Projektet indeholder planlægning og facilitering af naturpleje med særlig fokus på afgræsning i Sønderup ådal.  Sønderup Ådal rummer mange natur- og kulturhistoriske værdier og er en naturperle i Himmerland. Ådalen er imidlertid truet af tilgroning. Ud over hegning og dertil hørende afgræsning arbejdes der også med tilskudssøgning og informering om Natura 2000 udpegningerne i området.
 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.