Sønderup Å

Projektet indeholder planlægning og facilitering af naturpleje med særlig fokus på afgræsning i Sønderup ådal.  Sønderup Ådal rummer mange natur- og kulturhistoriske værdier og er en naturperle i Himmerland. Ådalen er imidlertid truet af tilgroning. Ud over hegning og dertil hørende afgræsning arbejdes der også med tilskudssøgning og informering om Natura 2000 udpegningerne i området.
 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.