Har du et dyrehold af kvæg eller svin som svarer til den gamle grænse på 500 DE skal du have en smittebeskyttelsesplan.

 En smittebeskyttelsesplan beskytter både egne dyr mod indførsel af sygdomme, og samtidig beskytter den mod spredning af sygdomme imellem besætninger og mod spredning af zoonotiske smitstoffer til omgivelserne.

 

Hvor stort et dyrehold

Dyrehold svarende til den gamle 500 DE regel er omfattet af en smittebeskyttelsesplan. Idet dyreenhedsberegningerne siden hen er justeret gælder følgende antal hoveder:

  • 380 malkekøer
  • 550 ammekøer
  • 3.000 slagtekalve
  • 1.500 kvier
  • 1.360 søer med smågrise op til 32 kg
  • 2.150 søer med smågrise op til 7 kg
  • 4.500 slagtesvin
  • 15.400 smågrise

 

Hvad skal der til?

Først og fremmest vil en smittebeskyttelsesplan være et aktiv som hjælper med den daglige smittebeskyttelse på bedriften. Dvs. hvordan bedriften sikrer sig mod at indføre smitte fra bedriftens samarbejdspartnere og hvordan bedriften sikrer en god egenbeskyttelse ved flytning af dyr, gødning og foder på bedriften.

Sekundært skal en smittebeskyttelsesplan forholde sig til omgivelserne i forhold til eventuelt smitsomme sygdomme. Der skal således laves et grundigt kortmateriale af bedriftens nærområde.

Mange af kriterierne og principperne for en smittebeskyttelsesplan er kendte i forhold til en miljøgodkendelse. Din miljøkonsulent er således det oplagte valg hertil i samarbejde med besætningsdyrlægen.

 

Dyrlægen skal med

Besætningsdyrlægen underskriver smittebeskyttelsesplanen sammen med besætningsejeren og sender den til den lokale fødevareregion. Agri Nord Miljø samarbejder med flere dyrlæger om at lave smittebeskyttelsesplaner.

 

Hent produktark om Smittebeskyttelsesplan

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.