Skallerup Klit - afgræsning Skallerup Klit (Jr.nr. 3679-G-11-00413)

Projektet er rettet mod pleje af den fredede Skallup Indlandsklits specielle flora og fauna. Arealerne ved Skallerup Indlandsklit rummer mange biologiske værdier, som fx gul engmyre, nikkende kobjælde, tornirisk og skovpiber, og flere sommerfuglearter.
 

Det 138 ha store unikke klitområde er nu indhegnet med nyt glattrådet kreatur-hegn og fårehegn i stedet for det gamle pigtrådshegn og givet bedre velfærd for de græssende kreaturer og får. Projektet betyder at der kan foretages naturpleje i mange år fremover, med opsætning af solide hegn med lang holdbarhed. Projektet har sikret offentlig adgang til hele området med adgangslåger, der samtidig holder dyrene inde i hegnet. Dermed er de biologiske og rekreative værdier sikret og forbedret bedst muligt for fremtiden. Naturen i området vil gro til uden afgræsning, hvorfor sikring og forbedring af afgræsning er altafgørende for bevarelse af naturværdierne.
 

Projektet er udført i et samarbejde mellem lokale lodsejere og dyreholdere, Hjørring Kommune og Agri Nord.
 

15. juni Fonden samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.