Simested Å

Planlægningsprojekt i habitatområdet Simested Ådal mellem Aalestrup og Hjarbæk Fjord. Området rummer mange natur- og landskabelige værdier, som i dag trues af markant tilgroning. Simested Å er 50 km lang og ådalen omfatter både større og mindre lodder. Målet er at inddrage, hjælpe og motivere interesserede lodsejere til at komme over barrierer for at afgræsse ådalen. Det drejer sig dels om praktiske spørgsmål til afgræsning af periodevise våde arealer, valg af dyrerace, samarbejde om samling af mindre lodder i større rationelle hegn, mulighed for tilskud mv.
 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.