Sessioner til Agri Nord Kongres 2020

Her kan du læse mere om de forskellige oplæg til Agri Nord Kongres, fordelt på de fire sessioner. Du kan til kongressen kun vælge ét oplæg fra hver session. Klik her for at tilmelde dig.

 

Session 1

 

Økonomi Kvæg:

Vi sætter fokus på økonomien og indtjeningspotentiale for kvægbruget. Emnet uddybes med nøgletal og nulpunkter samt aktuelle emner som økologi, tilskudsmuligheder, noteringer mv. Kvægøkonomi med forskellige managementindsatser.

Indlægsholdere: Betina Katholm og Claus Larsen, KvægXperten

 

Økonomi Mink:

Få indblik i de nye økonomital fra minkregnskaber 2019 og brush up på miljøområdet.

Indlægsholdere: Malene Lagergaard, Tina Madsen og Janne Sæderup

 

Kom ind i klimakampen:

Hør om hvordan du som landmand kan arbejde med klimaet på en strategisk og struktureret måde, bl.a. gennem anvendelse af RISE-værktøjet. Men hvorfor stoppe her – alle FN’s verdensmål er relevante at sætte fokus på. Du skal som landmand forholde dig til en omverden i forandring, som helt sikkert vil give dig både muligheder, men også kan være en trussel mod din fremtidige eksistens, alt efter hvordan du handler.

Indlægsholdere: Thor Bjørn Kjeldbjerg og Carsten Aarup

 

Investering - skal/skal ikke?

Der er forskel på investeringer. Hvornår er en investering en god løsning og hvornår er det ikke? Det er ikke din bankrådgiver der skal bestemme om investeringen er en god ide. Bliv klædt på begreber som tilbagebetalingstid, afkastningsgrad og nulpunkt – og få inspiration til beslutningsgrundlag på mindre maskininvesteringer og større strategiske udviklingsinvesteringer.

Indlægsholdere: Jens Peter Kragh og Jørgen Cæsar Jensen

 

Session 2

 

Økonomi Planteavl:

Vi giver et indblik i regnskabstallene for planteavl fra 2019 og kigger frem imod 2020.

Indlægsholdere: Jens Peter Kragh og Flemming Floor Jensen

 

Solen skinner også på dit landbrug

Hvordan kan du med solceller producere den strøm, du skal bruge på din virksomhed - og kan det betale sig?

Indlægsholder: Jacob Frey Hansen

 

Finansiel strategi - hvilket lån skal jeg vælge?

Med det historisk lave renteniveau er det måske nu, du har muligheden for at træffe et valg, der sikrer din finansiering mange år fremad. Negative renter og overskudslikviditet er en dårlig cocktail. Skal likviditeten bruges på afdrag eller reinvestering og øget likviditetsberedskab?

Indlægsholdere: Henrik Rasmussen og Peter Møller

 

Gode råd til griseproducenten

Smittebeskyttelse samt økonomiske og produktionsmæssige overvejelser på baggrund af svinepesttruslen.

Indlægsholder: Anders Christensen, SvineXperten

 

Session 3

 

Økonomi Svin:

Vi følger op på et fantastisk år for svineproducenter – hvad har især været godt, og hvad kan vi forvente fremadrettet?

Indlægsholdere: Mads Waidtløw, SvineXperten, og Jacob Frey Hansen

 

Klimaoptimering i mælkeproduktionen

Med baggrund i Arla's klimaregnskab får du et overblik over, hvilke indsatsområder i mælkeproduktionen, der påvirker klimaaftrykket, hvordan og hvor meget, samt hvordan klimaaftrykket kan sænkes. 
Og du får inspiration til, hvilke tiltag ved fodringen, der kan sænke klimaaftrykket i din besætning.

Indlægsholdere: Robert Pedersen, BK Nord, og Niels Martin Nielsen, KvægXperten

 

Fælles kultur - flere arbejdssteder

Virksomhedens kultur er den lim, der binder organisationen sammen, og det er især vigtigt at arbejde med den, når flere arbejdssteder skal have en fælles kultur. Hør landmand Anders Thomsen v/ I/S Fuglsang og HR og ledelseskonsulent Ulla Markvard syn på hvordan arbejdet med virksomhedskulturen kan forbedre den arbejdsplads som landbruget er.

Indlægsholdere: Ulla Markvard og landmand Anders Thomsen, I/S Fuglsang

 

Kvælstofgødning, efterafgrøder og klima

Optimering af plantevækst, økonomi og klima - samspil med kvælstof og efterafgrøder

Indlægsholdere: Poul Madsen og Bent Jensen

 

Session 4

 

Kløvergræs & silomajs

Er det en sikker klimafaktor i fremtiden?

Indlægsholdere: Martin Ringsing og Anders Spanggaard

 

Er du skat med din SKAT?

En rentabel virksomhed vil over længere tid skulle betale skat. Du kan ved at træffe de rigtige valg sikre at din skattebetaling minimeres og udskydes længst muligt.
Ved valg af skattestrategi spiller mange andre faktorer som f.eks. samspillet med pensionsregler og andre sociale ydelser også ind.

Indlægsholdere: Torben Carstensen og Kent Boe Nielsen

 

Fra landmand til direktør

Hvad gør det ved en virksomhed og ejerens rolle, at virksomheden bliver større. Tiden bliver en begrænsende faktor og netop derfor skal ”direktørrollen” formes og prioriteres.
Indlægget vil inspirere til, hvordan samspillet med et gårdråd kan bruges i processen - og hvordan beslutninger i gårdrådet bliver ført ud på staldgangen.

Indlægsholdere: Vittus Bernlow og Jørgen Cæsar Jensen

 

Bliv klogere på minivådområder

Hør hvordan oplandskonsulenterne, landboforeningerne, Landbrug & Fødevarer, SEGES og danske landmænd sammen har løftet en vigtig opgave for at flytte reguleringen væk fra dyrkningsfladen. Hør hvor meget det batter at etablere minivådområder i forhold til andre virkemidler. Få inspiration til, hvordan et minivådområde kan indpasses på din bedrift. Få overblik over, hvilke forbedringer der er lavet ved tilskudsordningen, så usikkerhederne er minimeret. Mød en oplandskonsulent, der fortæller om, hvilke opgaver du kan få gratis hjælp til.

Indlægsholdere: Rune Hjortbak og Simon Rosendahl Bjornholm, SEGES

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.