Sessioner til Agri Nord Kongres 2023

Her kan du læse mere om de forskellige online oplæg til Agri Nord Kongres 2023.

Tryk på linket for den session, du ønsker at se. 

Indlæg

 1. Få organiseret og uddelt alle arbejdsopgaver til hver enkelt medarbejder. Det gør det meget lettere at oplære nye medarbejdere, afløse ved ferie og sygdom mm. Ingenting bliver glemt, og opgaverne fylder ikke i hovedet. Derved giver det mere tid og overskud til den daglige ledelse og nye faglige tiltag.

  Digital Opgavestyring

 2. Der er lavet en national handlingsplan for at reducere forekomsten af PRRS i Danmark. For at det skal lykkes, er det vigtigt med en koordineret indsats i lokalområdet. Indlægget fortæller om selve handlingsplanen og kommer med eksempel på hvordan det kan gribes an lokalt.

  PRRS sanering i Danmark

 3. Du skal have fokus på regler, sikkerhed, afsætning og dyrevelfærd, når du enten ændre i din nuværende kvægstald eller vil bygge en helt ny stald. Hør om erfaringerne fra de første 25 opmålinger af kvægstalde i forhold til bekendtgørelsen om opstaldning af kvæg. Samt hvordan du kan løse de typiske udfordringer i sammenhæng med kravene til fremtidens kvægstald.

  Hvordan ser fremtidens kvægstald ud

 4. En gennemgang af de enkelte punkter i bæredygtighedstillægget og de korrelationer der er mellem de enkelte punkter. Få plukket de lavt hængende frugter Økonomien ved modellen og følsomhed.

  Optimering og konsekvens ved indførelsen af Arlas tillægsmodel

 5. 2022 blev et voldsomt turbulent år på vores råvaremarkeder og det tydeliggjorde i særdeleshed hvor vigtigt det er at kende sine råvarerisici og have en plan og strategi for at afdække sig og skabe budgetsikkerhed. Vi sætter fokus på udfordringerne og giver vores bud på en god strategi.

  Råvarestrategi og risikostyring i turbulente tider

 6. Når nye medarbejdere kommer til, er det vigtigt at gribe oplæringen rigtigt an, så du hurtigt får en dygtig og effektiv medarbejder – uanset om vedkommendes baggrund. I dette indlæg vil vi fokusere på, hvad der er vigtigt, når du står med en ny medarbejder. Vi giver dig nogle tips og tricks til, hvordan du oplærer dine medarbejdere, så oplæringen foregår effektivt og med fokus på kvalitetsstyring

  Tips og tricks til oplæring på staldgangen med fokus på kvalitetsstyring

 7. Agri Nord holdte d. 13. januar 2023 en konference om vedvarende energi. I dette webinar opsummeres de væsentligste budskaber fra konferencen.

  Vedvarende Energi egenproduktion

 8. Agri Nord holdte d. 13. januar 2023 en konference om vedvarende energi. I dette webinar opsummeres de væsentligste budskaber fra konferencen.

  Lav dit eget vindmølle eller solcelleprojekt

 9. Har du styr på de nye regler for dit erhvervsaffald pr. 1. januar 2023? Affaldet kan faktisk være andet end en udgift - dit affald kan nemlig også have en værdi. Den er god nok: affald til genanvendelse blive en indtægt. Kildesorteret affald kan i fremtiden give lavere affaldsafgifter. I webinaret giver vi dig viden om, hvordan du opfylder kravene om kildesortering, så du ”undgår skraldet” med myndighederne.

  Skil dig af med skraldet i fremtiden

 10. Seneste nyt om salgsafgrøder, og analyse af 2022 regnskaberne vedr. salgsafgrøder, samt Plant2Food og plantebaserede fødevarer.

  Salgsafgrøder gødning efter tildelingskort

 11. Harmoniarealet spiser vores startgødning. stramningerne i vores harmoniareal, sammenholdt med de aktuele gødningspriser, gør at flere bør undlade fosfor i startgødning til majsene, og tænke på alternativerne.

  Udfordringer med harmoni og startgødning til majs

 12. Vi tager udgangspunkt i de mange ting, som kan gå galt i forbindelse med opstarten og fastholdelsen af en ny medarbejder og krydrer det med vores egne oplevelser. Dertil giver vi dig opskriften på en succesfuld onboarding til at understøtte trivslen og fastholdelsen på arbejdspladsen.

  Onboarding – fra fiasko til succes

 13. Bliv opdateret på gældende arbejdsmiljø-lovgvining. Der vil blive orienteret om hvad det er arbejdstilsynet har fokus på, når de kommer på besøg. Desuden en orientering regler om kemisk APV og risikovurdering som også er et af Arbejdstilsynets fokusområder.

  Bliv opdateret på gældende arbejdsmiljø lovgvning

 14. Renten er røget nærmest lodret i vejret i 2022 – og huspriserne er begyndt at falde. Hvad er retningen i 2023 for den finansielle udvikling – og hvad betyder det for værdierne i landbrugssektoren? Vil både renter og jordpriser fortsætte med at stige? Hvis der kommer nedgangstider – hvordan navigeres så klogest?

  Finansiering og likviditet 2023

 15. Dette indlæg fokuserer på vigtigheden i at have en strategi - og udleve den. Indlægget kommer med eksempler på hvordan man balancerer en travl hverdag med eksekvering af de strategiske handlinger man beslutter sig for. Indlægget kommer også omkring hvorfor en strategi der virker, også er med til at gøre et generations- eller ejerskifter nemmere.

  Udlev din strategi

 16. Den politiske dialog omkring Co2-afgifter har været dominerende. I hvilket omfang fremtiden byder på Co2-afgifter er vanskeligt at spå om. I dette webinar gør vi dig klogere på virkemidler til reduktion af din bedrifts klimaaftryk, beregning af reduktionspotentialer i ESGreen Tool og fremtidens CO2-afgift for landbruget.

  Klimaaftryk i ton CO2e og fremtidens CO2 afgift hvordan forholder vi os til det

 17. Med massive krav om grøn omstilling, formodes fremtidens landbrug at se anderledes ud, end det gør i dag. Fremtidens landbrug balancerer husdyrproduktion, planteavl samt vedvarende energi og tilgodeser samtidig naturen. I dette webinar giver vi indsigt i, hvordan biodiversitet faktisk kan bidrage positivt til din bundlinje. Vi vil berøre emner såsom: Småbiotoper & GLM8, biodiversitet i ESG-rapportering samt tilskud til natur i forbindelse med vedvarende energiprojekter.

  Kan biodiversitet bidrage positivt til din bundlinje

 18. Følg med når vi samler op på vores erfaringer med ESG - og giver dig indblik i de gevinster, som andre landmænd har fået gennem arbejdet med ESG og bæredygtighed. Vi deler vores viden om, hvad bankerne forventer af din ESG-rapportering og hvor tendenserne peger hen i fremtiden, og desuden giver vi gode råd til din egen ESG-rapportering.

  Din nuværende og fremtidige gevinst ved ESG