Sessioner til Agri Nord Kongres 2021

Her kan du læse mere om de forskellige online oplæg til Agri Nord Kongres 2021.

Tryk på »klik her« ud for den session, du ønsker at se. 

 

LIVESTREAMING DEN 2/2 2021 - KLIK HER

Økonomi - Kvæg (livestreames den 2/2 2021 - klik her)

Vi vil i denne session se lidt på økonomitallene for kvægproduktionen for 2020. Vi vil tale lidt om blandesikkerhed ved TRM, og vi vil koble det til de aktuelle tal. Endelig kommer der lidt om non GM, som alle senest 1. juli skal have en plan for.

v/Økonomikonsulent Betina Katholm og Kvægrådgiver René Nygaard, KvægXperten

 

Økonomi - Svin (livestreames den 2/2 2021 - klik her)

2020 var et helt usædvanligt år for griseproducenterne. Det var en rejse, der først bød på meget høje priser og senere på Corona og Svinepest, som resulterede i meget lave priser. I dette indlæg ser vi på producenternes økonomi i 2020, og vi kigger ind i økonomien i 2021. Hvilke håndtag har man som producent at arbejde med, når priserne varierer så kraftigt – skal soholderen for eksempel slukke sit mælkeanlæg?

v/Svinerådgiver Anders Chr. Christensen, SvineXperten og Virksomhedsrådgiver Jacob Frey Hansen 

 

Økologi - Aktuelt om markedssituationen (livestreames den 2/2 2021 - klik her)

Vi tager en lyn-tur rundt på markedet for økologiske varer – hvordan går det i detailbranchen under corona-krisen, og hvad kan du som økologisk landmand gøre for at tilpasse dig de aktuelle vilkår på markedet 

v/ Økologichef Thomas Vang Jørgensen  

 

SESSIONER 

Sessionerne kan ses fra den 2/2 kl. 12.00. 

Tryk på »klik her« ud for den session, du ønsker at se.

 

1. SPOR: KLIMA

Landbrugets klimaværktøj - klik her

Hør mere om det kommende klimaværktøj, som bliver udviklet af SEGES og Økologisk Landsforening. Klimaværktøjet kan beregne klimabelastningen på bedriftsniveau. Det bliver klar ultimo 2021 og allerede til marts bliver der lavet de første testberegninger på udvalgte bedrifter

v/ Miljørådgiver/strategisk rådgiver Carsten Aarup og Klimachef Hans Roust Thysen, SEGES  

 

Få bæredygtigheden ind i din strategi og få tjek på naturen - klik her

Formålet med dette indlæg er at give inspiration til, hvordan bæredygtighed bliver et element i din virksomhedens strategi. Der er et voksende krav fra omverdenen, at fødevarer skal produceres bæredygtigt. Det kræver, at du tager stilling til bæredygtighed (herunder klima, natur og biodiversitet), og at du gør det med vilje.

v/ Natur- og Projektkonsulent Mette Møller Ragborg og Miljørådgiver/strategisk rådgiver Carsten Aarup

 

Miljøledelse og andre krav til IE-husdyrbrug - klik her

Hvem er det, der omfatter reglerne for IE-husdyrbrug, og hvornår skal det opfyldes? Hvad indebærer miljøledelse, og hvilke gode grunde er der til at arbejde med miljøledelse? Hvordan skal man forholde sig til det, når man er IE-husdyrbruget og skal udarbejde oplæringsmateriale og kontrolplan? Hvornår og hvilke informationer skal man som IE-husdyrbrug en gang årligt indsende til kommunalbestyrelsen?

v/ Faglig leder Miljø & Svin Tina Madsen og Svinerådgiver Anders Vigh Kristensen, SvineXperten

 

Kan man tjene penge på klimaoptimering - klik her

Der er sket en forandring i vejret i Danmark, særligt i de sidste 20 år. Der kommer flere ekstreme vejrhændelser såsom kraftig regn, vedvarende regn og vedvarende tørke. Det lader til, at tendensen fortsætter og måske endda i en forstærket udgave. Vi vil give vores bud på, hvad du kan gøre for at maksimere mulighederne for profit i din forretning (og dermed også minimere risici for fiasko).

v/ Miljørådgiver/strategisk rådgiver Carsten Aarup og Planteavlskonsulent Rasmus Dahlgaard Jensen

 

2. SPOR: DIGITALISERING

Digital Planteavl - klik her

Hvilke digitale løsninger er der til landbruget i dag og hvad bruges de til? Vi kommer blandt andet ind på FarmTracking, der giver mulighed for at registrere opgaver på markniveau - stedet, hvor vi kan føre en opdateret og ikke mindst lovlig sprøjtejournal. Dernæst tager vi et kig på CropManager, som er den nyere platform for samling af diverse driftsleder redskaber til for eksempel gradueret gødning, markernes biomasse, prognoser for udbytte og meget andet.  

v/ Chefkonsulent- Planteavl Flemming Floor Jensen og Planteavlskonsulent Anders Spanggaard

 

Grøn IT - klik her

Hvor meget forurener det at se Netflix? I en verden hvor stort set alt gøres op i CO2 belastning, og hvor store virksomheder bruger forskellige tiltag for at blive grønnere, bliver IKT-sektoren sjældent nævnt i pressen. Oplægget belyser virksomhedens og forbrugerens rolle i den livscyklus, som IKT-udstyr har. Gennem perspektivering og eksempler samt dialog med en af dac ITs leverandører forsøger vi at gøre virksomheden klogere på, hvordan den kan indtænke en mere klimavenlig tilgang forbrugsmønstre, internet og kommunikation. 

v/IT-Konsulent René Schou

 

Den nye eTavle - klik her

Mange data er til rådighed i landbruget, men hvordan bliver data præsenteret, så de danner grundlag for rettidig action og opfølgning på mål. Agri Nord har det seneste år arbejdet med præsentation af data fra flere datakilder i samarbejde med kunder. Kåre vil fortælle om erfaringer med måltavlen, og hvor det har givet ”aha-oplevelse” at få præsenteret data på ny og overskuelig måde.

v/ ejer af KS Agro Kåre Skårhøj og virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

 

Tjen penge med de digitale værktøjer Dashboard og e-Overblik - klik her

Beregninger viser økonomisk gevinst ved brug af Dashboard/e-Overblik. 

Vi viser eksempler:

  • Hold øje med din økonomi på en let og tilgængelig måde.
  • Vær på forkant med din økonomi – og undgå at komme på bagkant
  • Rettidig omhu med løbende opfølgning på indtægter og omkostninger
  • Nemt og enkelt at bruge for alle

v/ Økonomikonsulent Betina Skak Vestergaard og Økonomikonsulent Jens Peter Kragh 

 

3. SPOR: STRATEGI

Har I styr på arbejdsKLIMAET? - klik her

Kan I tilbyde en ATTRAKTIV Arbejdsplads, og formår I at tiltrække, udvikle samt fastholde jeres medarbejdere? Hør mere om, hvordan en Barometermåling på jeres virksomhed kan være det første skridt til at sætte forandringer i gang, så I måske kan gøre det bare lidt bedre. 

v/ HR- og Ledelseskonsulent Ulla Markvard Mortensen og Svineproducent Niels Kr. Oien

 

Strategi - sådan bliver den brugbar i dagligdagen - klik her

Tidligere år har vi fortalt om udarbejdelsen af en strategi. Det er dog kun halvdelen af arbejdet med strategi – den vigtigste del er eksekvering af strategi til brug i dagligdagen. Indlægget giver inspiration til at føre strategien ud i hverdagen med fokus på et centralt ledelsesrum. Der vil være konkrete eksempler på, hvilke muligheder og faldgruber der er, når strategien møder dagligdagen

v/ Direktør for Økonomi & Virksomhedsledelse Henrik Eeg Knudsen og virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen


Foandringsledelse - Fokus på adfærden - klik her 

Sessionen afholdes af Janne Sæderup og er centreret om forandringsledelse med fokus på adfærden ved ejeren/lederen. Du får her et indblik i, hvad du som leder kan gøre for at optimere ledelsesprocessen og få succes med forandringer. I oplægget tages der udgangspunkt i udvalgte anbefalinger fra TOP 2-landmændene.

v/Virksomhedsrådgiver Janne Sæderup

 

Grøn skattereform - klik her

Miljø og klima fylder utroligt meget i dagens Danmark. Landbruget er og bliver en stor medspiller i det grønne Danmark. Bliv opdateret på, hvad der sker af ændringer i afgifts- og skattepolitikken, og hvad det har af konsekvenser for landbruget. Tænk grønt, når det også handler om skatter og afgifter, og ikke mindst investering i dette.

v/ økonomikonsulent Torben Carstensen

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.