Rødlistearter ved Stubberupvad ved Rold Skov

Stubberupvad er en af Danmarks mest spændende og artsrige botaniske lokaliteter. Der er desuden en meget stor bestand af kronvildt. Med projektet sikres den unikke natur i området.
 

15. juni Fonden samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.