Sprøjtejournal

Læg indberetningen af sprøjtejournalen i faste rammer. Lad Agri Nords planteavlskonsulenter løse opgaven og undgå fejl og mangler i indberetningen.Vi tilbyder

  • Lovpligtig indberetning af spørjtejournal til NaturErhvervsstylsen.
  • Registrering af sprøjtejournal i Mark Online.
  • Kontrol af alle registreringer, så du undgår fejl og dermed risikoen for krydsoverensstemmelse.
  • Rettidig og effektiv rådgivning.

 

Undgå risiko for fejl

Loven kræver, at landbrug med over 10 ha samt gartnerier, frugtplantager, planteskoler mv. med en årlig omsætning over 50.000 kr. skal indberette deres forbrug af plantebeskyttelsesmidler til NaturErhvervsstyrelsen. Ejendomme over 25 ha skal indberette elektronisk.

Vi anbefaler på det kraftigste, at man overfører sin sprøjtejournal til Mark Online, hvor alle registreringer kontrolleres, så man ikke ved et uheld kommer til at indberette fejl og dermed risikerer krydsoverensstemmelse. Det er muligt at indberette direkte uden kontrolfunktion, men hvem tør det?

 

Indsend dit materiale i god tid

Sprøjtejournalen skal indberettes senest 31. marts, men i den periode har planteavlskonsulenterne meget travlt, da det falder sammen med fristen for indberetning af gødningsregnskab og travlhed med ansøgning om enkeltbetaling og markbesøg. Hvis du indsender materiale allerede i august, så kan det indtastes i Mark Online inden den travle sæson.

 

Hent produktark om Sprøjtejournal