CropSAT – gødskning med satelit

Brug satelitkort på en eller flere af dine marker til at graduere gødskningen.

 

Tildelingskort viser biomassemålinger

Programmet CropSAT gør det muligt at lave en biomassemåling i form af et vegetationsindeks ned på markniveau. Her vil det fremgå, i hvilke områder afgrøden er tynd, og hvor den er kraftig. De lyse områder på marken har tynd vegetation, mens den mørke farve indikerer kraftig plantevækst. CropSAT er gratis at benytte, da det er finansieret i fællesskab af SEGES og NaturErhvervstyrelsen.

Sammenholdt med den GPS-teknologi mange landmænd og maskinstationer har på deres maskiner, er det muligt at graduere gødskningen. Herved opnår landmanden mulighed for at gøde tæt på det økonomisk optimale.

 

Sådan kommer du i gang

Du kan selv lave dit tildelingskort på CropSAT. dk eller vælge at lade Agri Nords planteavlskonsulenter gøre arbejdet for dig. Vi hjælper desuden med at tolke kortet og sikrer, at du kan bruge den viden som satellitkortet giver dig.

 

Hent produktark om CropSAT