Afgrødekalkuler 2023

Afgrødekalkulerne for 2023 er klar. Kalkulerne kan bl.a. fungere som en støtte til at lave budgetter for markdriften, planer for sædskifte og til at vurdere økonomien ved køb eller forpagtning. Afgrødekalkuler er dog altid behæftet med usikkerhed. Udbytterne vil naturligvis svinge med de vilkår den enkelte vækstsæson byder.
 

Du har nu følgende muligheder: 

For introduktion og afgrødekalkule - klik HER
 

For afgrødekalkulen i regneark - og mulighed for at lave din egen kalkule - Klik HER
 

Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder under givne forudsætninger. Udbetaling af enhedsstøtten er uafhængig af om marken dyrkes, men den skal passes med slåning. Støtten er således ikke indregnet i de beregnede dækningsbidrag og den er placeret nederst i afgrødens kalkule.


Hensynet til helheden er vigtig, foderforsyning, harmonikrav og øvrige regler kan være med til at det samlet set er fornuftig at dyrke alt jorden selv om det marginalt betragtet ikke kan svare sig.