Strategirådgivning for landbrug

Den strategiske planlægning er en disciplin, du som moderne landmand skal mestre for at holde din forretning kørende på lang sigt. Den optimale strategi ser både udad mod muligheder og nye tiltag – men også indad og tager alle ressourcer og samarbejdspartnere i betragtning sammen med de tidligere resultater. Den særlige udfordring med strategisk planlægning inden for landbrug er, at det handler om at skabe en plan, der er effektiv i et evigt foranderligt landskab. En plan, som går fremtidens muligheder i møde – uden at forsøge at forudsige den meget konkret.

Hos Agri Nord får du en proaktiv samarbejdspartner med et altomfattende speciale i strategirådgivning inden for landbrug. I tæt samarbejde med dig sætter vi fokus på dit landbrug og din forretning og kortlægger dine ønsker og behov, inden vi giver dig vores bud på en optimal og økonomisk bæredygtig strategi. Her kan vi fx spørge ind til:

  • Hvad er dine mål og ønsker for fremtiden?
  • Hvordan skal bedriften af dit landbrug udvikle sig?
  • Hvad er risikofaktorerne?
  • Hvad er truslerne?

Herudfra og ud fra vores dybdegående analyse skaber vi en relevant handlingsplan, som tager udgangspunkt i din unikke situation og sørger desuden også for at følge op på planen løbende. Her bruger vi blandt andet det gennemtestede strategiværktøj, som hedder Dynamisk Strategi. Det kan du læse mere om ved at klikke på linket her.  

Tid til ny strategi for dit landbrug? 

Griseproducent Henrik Mortensen brugte vores virksomhedsrådgiver Jacob Frey Hansen, da han stod med valget mellem flere søer eller fullline-produktion med slagtesvin. Det kan du se mere om i videoen nedenfor.

Jacob Frey Hansen eller en af de andre dygtige virksomhedsrådgivere hos os er klar til at sparre med dig om økonomien i dit projekt, tage et kig markedet og de risici, der måtte være. 

Målene for vores strategiske rådgivning til landbrug

Vores planlægning er altid langsigtet. Det er den på grund af landbrugsbranchens unikke natur. Det betyder ikke, at vi ikke også arbejder med planer og indsatser, der skal sættes i værk i den nære fremtid. Men målet er altid at skabe det bedst mulige resultat på den lange bane. Det kræver en klar, men fleksibel strategi, som hviler solidt på følgende værdier:

●    Det skal være en strategi, som gør det muligt at handle effektivt i et foranderligt miljø
●    Strategien skal hvile på vores forståelse for branchens udfordringer og muligheder
●    Den skal i så vid udstrækning som muligt indeholde dine egne visioner og målsætninger, mens den giver indsigt i din nuværende situation
●    Den skal være tydelig, handlingsorienteret og tilrettelagt på en måde, der gør den let at træffe værdifulde beslutninger ud fra 


Lad os hjælpe dig med at skabe overblik og overskud gennem vores strategirådgivning til dit landbrug

Hvis du ikke allerede har fastlagt en god strategi, er det muligvis fordi, du mangler tid, viden eller overskud. Med vores hjælp kan du derfor få en stærk strategi, uden at det fjerner alt for meget fokus fra den daglige drift. Med en håndgribelig strategi får du et solidt framework for at igangsætte nye tiltag og forbedre kommunikationen og forståelsen for alle, der har tilknytning til dit landbrug.  

Kontakt vores rådgivere her på siden for at høre mere om, hvad en velstruktureret og detaljeret strategi kan gøre for dig og dit landbrug.