Årsrapport

Få overblik over din samlede økonomi. En årsrapport er samtidig et vigtigt grundlag for dine fremtidige beslutninger. Årsrapporten giver et præcist billede af bedriftens samlede økonomi. Dermed har du nemt ved at tage stilling til indsatsområder, der kan forbedre økonomien.

En årsrapport danner grundlag for fremtidige dispositioner, da den blandt andet indeholder en oversigt over de sidste fem års økonomiske udvikling på bedriften.

Årsrapporten kan analyseres på mange forskellige måder, hvilket giver dig flere muligheder for at finde det værktøj, der hjælper dig fremad. Et af værktøjerne er en sammenligning af økonomi og produktion med andre bedrifter. Sammenligningsgrundlaget giver dig mulighed for at se dine resultater i forhold til andre bedrifter med tilsvarende produktion.