Hvidkløvertjek

Vi tilbyder kløvertjek på kløvergræsmarker

I de senere år har der vist sig problemer med etablering af hvidkløver især på
økologiske brug. I nogle tilfælde mislykkes udlægget helt, og der står kun græs tilbage.
I andre tilfælde er der sket en kraftig reduktion af bestanden. 

Vi tilbyder kløvertjek på kløvergræsmarker, hvor vi udtager planteprøver og jordprøver fra de steder, hvor kløverbestanden er
for lille og undersøger dem for kløvertræthed, PH-værdi, kvælstof og kalium. Baseret på
resultaterne laver vi en fælles strategi for markene og eventuelle behov for ompløjning,
eftersåning eller ekstra kalkning.

Prisen for udtagning af prøver, analyser og
rådgivningen er: 3.500 kr. for de første 20 ha for Agri Nord-kunder, og 4.500 kr. for
landmænd som ikke er kunder hos Agri Nord.

Det koster 500 kr. ekstra for hver næste 5 ha up til 100 ha. Ved en kørsel på over 50 km. kommer der et kilometertillæg på 4 kr./km. Du kan også selv udtage prøverne og aflevere dem til AgriNord
i Hobro eller Aalborg.

Hent produktark om HvidkløverTjek HER