Vildttiltag og rådgivning

Hvis du er jæger eller ønsker at gøre noget aktiv for vildtet, kan Agri nord nu hjælpe dig på flere punker

Potentialet i vildttiltag er stort. Med en relativt lille arbejdsindsats kan du få mere liv på dine marker og dermed øge biodiversiteten. Ved at bevare, forbedre eller genskabe økosystemer – det kan fx være gennem naturpleje med etablering af en vildtstribe – sikrer du levesteder for vildt på din ejendom. Vildttiltag kan igangsættes efter dine specifikke behov, ligesom de kan tilpasses løbende til driften af dine marker. Du kan både foretage flerårige tiltag såvel som sæsonforbedrende tiltag med henblik på at forbedre leveforholdene for vildtet.

Få vildtrådgivning hos Agri Nord

Hvis du er jæger og fx ønsker bedre jagtmuligheder på din grund, eller du som landmand blot har et ønske om at gøre noget aktivt for vildtet, kan Agri Nord hjælpe dig på flere punkter.

 

Vi kan blandt andet tilbyde sparring og rådgivning om vildtforholdene på din ejendom og komme med input til, hvordan det er muligt at forbedre. Heriblandt hvad der er givende for vildtet, og hvilke planter der vil være bedst at have på grunden for henholdsvis hjorte, mark- og fuglevildt.

Udover ovenstående rådgivning kan Agri Nord bidrage med hjælp til:

  • Udarbejdelse af biotopplan (1. maj)
  • Såning af vildtstriber (15. marts-15. april)
  • Plant for vildtet (31. oktober)

Du kan altid kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan igangsætte vildttiltag, har brug for at få besvaret spørgsmål om vildtforhold eller ønsker vores hjælp til et af ovenstående tilbud. Vores natur- og projektkonsulenter sidder altid klar til at tage imod din henvendelse og hjælpe dig til at få det optimale ud af dit landbrug.

 

Forbedr vildtforholdene og øg biodiversiteten

Biodiversitet er ønskværdigt – både for dig som landmand, så du sikrer biologisk mangfoldighed på dine marker, men også for dig, som har arealer, hvor der drives jagt. Ved at etablere naturpleje på din landbrugs- eller skovbrugsbedrift kan du forbedre vildtforholdene – dette både med hensyn til føde-, tørre- og dækningsmuligheder for vildtet.

Et sted, som er nemt at starte, når du gerne vil forbedre vildtforholdene på din ejendom, kan være med et midlertidigt tiltag i form af etablering af vildtstriber. Vildtstriberne indeholder planter, som er til gavn for både hjort, mark og fuglevildt. De bidrager også med ly og dækning til de mindre vildtarter og plantes langs med eksisterende naturarealer, sådan at naturarealerne bliver mindre eksponeret for gødning og pesticider, hvorved biodiversiteten gavnes.

 

Kontakt os for hjælp til at påbegynde vildttiltag

For at opnå succes med vildttiltag skal du kende til vildtarternes levevis, sådan at du kan tilrettelægge en målrettet indsats, der søger at tilgodese vildtets behov inden for et afgrænset område. Ved at starte med at klarlægge de elementer og muligheder, som vildtet allerede har på arealet, kan du forsøge at lægge en strategi med vildttiltag, der kan dække de behov, som endnu ikke er opfyldt. Hos Agri Nord er vi specialister i vildtpleje og har et team af dedikerede naturkonsulenter, der kan bibringe dig den bedste indsigt i de aktuelle muligheder for vildttiltag på din grund – dette naturligvis med udgangspunkt i din konkrete situation.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores tilgang til vildttiltag. Vi står altid til rådighed for spørgsmål af enhver karakter. Så ring eller skriv til os i dag – det er det første skridt på vejen til vildttiltag, der kan gavne vildtet på de arealer, du råder over. Vi glæder os til at høre fra dig.