Skovordninger

Vi kan hjælpe dig med tilskudsmuligheder til din skov.

På nuværende tidspunkt er der to tilskudsordninger som vedrører skov. Privat urørt skov og bæredygtig skovdrift. Begge ordninger bygger på at øge biodiversiteten i skoven, og derfor er det os primært ældre skov som bliver prioriteret.

 

Privat urørt skov indebærer

  • Engangskompensation for at alt drift i skoven ophøre.
  • Ordningen er varig. Og arealet bliver til fredskov.
  • Det skal min. være 1 ha, med hjemmehørende træarter.

 

Bæredygtig skovdrift dækker over

  • Skovgræsning, herunder hegning og rydning
  • Ekstensiv skovdrift
  • Enkelte træer til naturligt henfald
  • Naturlig vandstand.
  • Rydning af uønsket opvækst.
  • Indsats for rødlistede arter, f.eks. hasselmus og flagermus