Naturtjek

Naturtjek er et tilbud til landmanden, der ønsker et overblik over, hvordan han eller hun tilgodeser naturen på sin ejendom. Oftest kan små indsatser gøre en stor forskel. Læs artiklen her og bliv klogere på, hvordan du med et Naturtjek kan facilitere en indsats, der tilgodeser naturen.

Små indsatser kan gøre en stor forskel for naturen

Der findes masser af muligheder for at skabe værdifuld natur ude på landbrugsbedrifterne. Og det behøver ikke være med store, forkromede indsatser og projekter. Med et Naturtjek bliver landmanden guidet til at lave lige præcis den indsats, som giver allerstørst effekt for naturen og biodiversiteten på den enkelte bedrift selv med små indsatser.

- Mulighederne for at tilgodese naturen på bedriften er mange. Ofte uden, at det kræver den store arbejdsindsats eller investering. Og det er der flere og flere landmænd, der får øjnene op for. Det gavner ikke kun naturen, men giver også noget på goodwill-kontoen i lokalsamfundet, siger natur- og projektkonsulent Mette Møller Ragborg, der i 2019 og 2020 har specialiseret sig som Naturtjekker.

Et Naturtjek består af tre elementer: En forundersøgelse ud fra eksisterende, tilgængelige data, et bedriftsbesøg med 1:1-rådgivning om mulighederne og endelig en illustrativ skræddersyet Naturtjek-plan.

Planen indeholder oversigtskort, billeder og beskrivelser af naturværdierne på ejendommen samt idéer til, hvordan naturen på ejendommen kan forbedres.

- Jeg har et skarpt fokus på at finde de løsninger, som passer bedst til dig, så natur, regler, tilskud, økonomi og driftspraksis går op i en højere enhed, siger Mette Møller Ragborg.

Naturtjek er ofte en øjenåbner

De landmænd, som Mette Møller Ragborg allerede har lavet et Naturtjek hos, har alle berettet om den øjenåbner, de synes, de har fået ved 1:1-rådgivningen ude på bedriftens arealer. Flere er overraskede over, hvor stor en værdi gamle og døde træer, blomstrende grøftekanter og stenbunker egentlig har.

 

Et godt kort på hånden

Udover den fysiske rapport i forbindelse med et Naturtjek får landmanden et skilt, som viser tydeligt, at han eller hun involverer sig aktivt i indsatsen for biodiversiteten på sin bedrift.

Det vil komme landmanden til gode, at han kan vise omverdenen, at han bekymrer sig om naturen og biodiversiteten og rent faktisk gør noget ved det.

- Vi skal blive bedre til at proklamere, hvad det er, landbruget gør for naturen, og her er et Naturtjek et rigtig godt redskab, man for eksempel også kan have med til mødet med banken for at vise, at man allerede tænker ind i fremtiden, siger Mette Møller Ragborg.


Et Naturtjek er opdelt i tre delelementer:

  1. Forarbejdet, hvor allerede eksisterende data inddrages
  2. Besøget, hvor du modtager 1:1-rådgivning på bedriften
  3. Udarbejdelse af illustrativ rapport

 

Hvad får jeg ud af et Agri Nord-Naturtjek?

  • Et besøg af vores natur- og projektkonsulent Mette Møller Ragborg, som, ud fra tilgængelige naturdata og en markvandring med dig, vil komme med ideer til udviklingen og prioritering af din natur.
  • En skræddersyet Naturtjek-plan med oversigtskort, billeder og beskrivelser af naturværdierne hos dig samt ideer til, hvordan du kan forbedre naturen på din ejendom.
  • Et Naturtjek-skilt, du kan sætte op på bedriften.
  • Hvis du ønsker det, laver vi også et udkast til en pressemeddelelse, som du kan sende til lokalpressen, lægge på din hjemmeside, Facebookside eller andre medier. Alt sammen noget, som viser, at du involverer dig aktivt i indsatsen for biodiversiteten på din bedrift.

 

Læs mere om naturkonsulent Mette Møller Ragborgs Naturtjek hos mælkeproducent Jacob Damgaard Berthelsen her.