Naturpleje

Rådgivning om naturpleje

Hos Agri Nord har du mulighed for at få indblik i alle de aktuelle tilskudsmuligheder og regler for naturpleje. Vi er specialister i naturpleje som driftsgren og har et af landets førende teams, som giver dig den bedste indsigt i de aktuelle muligheder, der tager udgangspunkt i din konkrete situation.

Så kontakt vores konsulenter i dag for at få den rådgivning, der passer til dig og dine målsætninger inden for naturpleje. Du finder kontaktoplysninger på vores repræsentant på naturplejeområdet, Natur- og Projektkonsulent Mette Møller Ragborg, i menuen til venstre. 

 

Hvad er naturpleje?

Gennem de seneste år er de naturnære driftsdiscipliner blevet mere og mere attraktive. Det er de ikke mindst på grund af de miljømæssige fordele, der ligger i den optimale naturpleje. Men hvad er naturpleje egentlig? Naturpleje defineres ved arbejde i og med naturen, der har til hensigt at opretholde eller fremme en bestemt natur- eller landskabstype. Med den rette naturplejeindsats har du således mulighed for at bevare det biologiske liv eller måske endda ligefrem fremme den biologiske mangfoldighed, der findes på dine naturområder. Nøglen hertil kan blandt andet være en drift, hvor du ikke gøder jorden eller bruger sprøjtning.

 

Gør det bedste for naturen og dit landbrug med aktiv naturpleje

Naturpleje kan selvsagt være mange forskellige ting og foregå på forskellige niveauer –  alt afhængig af dine personlige mål og ønsker. Hos Agri Nord rådgiver vi i og bistår med blandt andet disse ting inden for naturpleje:

  • Tilskud til pleje af græs- og naturarealer (MVJ)
  • Tilskud til rydning og/eller hegning i Natura 2000-områder
  • Besigtigelse og vurdering af naturarealer i forhold til tilskud og kontrol
  • Bistand i forbindelse med arealkontrol
  • Anmeldelse af husdyrhold til naturafgræsning, §§ 35 og 36 (uden ny miljøgodkendelse)
  • Græsningsaftale og forpagtningskontrakt
  • Henvisning til deltagelse i relevante faggrupper med fokus på naturpleje

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om tilskud til naturpleje eller har behov for hjælp med ovenstående. Vores konsulenter sidder altid klar til at hjælpe dig med at få det optimale ud af dit landbrug.

 

Hvorfor overhovedet tænke i naturpleje?

Længe før vi som mennesker begyndte at kultivere jorden og dyrke landbruget som et erhverv, var der en velfungerende balance mellem de dyr, der fandtes naturligt på naturarealerne, og områder som for eksempel skov og de åbne vidder. Her var der en helt naturlig dynamik, der faciliterede den variation, som et velfungerende økosystem har brug for. I tidernes morgen blev den variation skabt naturligt af skiftende vejr, naturbrande, påvirkning fra græssende dyr osv.

 

Denne form for selvforvaltende økosystem har nogle markante fordele i forhold til at bevare den ønskede biodiversitet. Men biodiversiteten kan være blevet forstyrret gennem menneskelig aktivitet uden forståelse for naturens skrøbelige kredsløb – og det er blandt andet det, man søger at genoprette, når man begynder at tænke i retning af naturpleje.

 

Hvordan kan Agri Nord hjælpe dig?

Mulighederne inden for naturpleje er mange, og der er flere veje at gå i forhold til at vælge den optimale indsats og søge de tilskud til naturpleje, der er tilgængelige for dig som landmand. Som rådgivende instans vil vi altid granske de muligheder, der giver størst værdi for dig – og det kræver et godt kendskab til dine ønsker og dine arealer. Dem bruger vi til at trække tråde til de aktuelle regler og muligheder, ligesom vi bruger vores tekniske viden til at analysere og vurdere, hvordan du får det største udbytte af naturplejen. Derfor søger vi altid den gode og personlige dialog – for det er den, der giver os de bedste forudsætninger for at hjælpe dig til at opnå det, du gerne vil i det lange løb.

 

Få tilskud til naturpleje

Er du ny i landbrugsfaget, hjælper vi dig gerne ved at give et introducerende indblik i regler, muligheder (og eventuelt også begrænsninger). Vi kan hjælpe dig med fagkyndig besigtigelse af dine arealer og lægge en skræddersyet plan for naturpleje – og vi giver også rådgivning i forhold til det juridiske aspekt på naturplejeområdet; herunder naturbeskyttelsesloven og relevante tilskud til naturpleje fra staten.  

 

Naturpleje som genopretning og/eller vedligeholdelse

Har du nogle arealer, der har stået ubrugt hen over en længere periode, kan der igangsættes en særlig form for naturpleje (førstegangspleje), der betragtes som et enkeltstående indgreb. Herved søger man mod at genskabe den oprindelige økologiske tilstand, der eventuelt er blevet forstyrret gennem menneskelig indgriben. Når først tilstanden er genoprettet med den relevante tilgang, begynder den vedligeholdende naturpleje, som du kan få vejledning igennem vores natur- og projektkonsulent.  

 

Ved personlig besigtigelse af dine naturarealer har vi mulighed for at pege på de præcise tilskud inden for blandt andet hegning og fastholdelse af vådområder m.m., der vil være relevante for dig, og guide dig til at drifte dit landbrug, så det giver størst værdi for dig – både personligt og økonomisk.

 

Kontakt os i dag for at få den optimale plan for naturpleje

Når det handler om naturpleje eller en hvilken som helst anden facet af det moderne landbrug, gælder det om at have et klart mål og en plan. Og det er netop noget af det, vi kan hjælpe dig med hos Agri Nord. Gennem de sidste århundreder har vi rådgivet landmænd til at drifte deres landbrug gennem analyse, ekspertvurderinger og højaktuel indsigt i muligheder for at få økonomisk støtte.

 

Vi hjælper dig derfor med at finde en retning og en plan, der afspejler det, du vil, og som sikrer en økonomisk rentabel drift og en bedre fremtid for miljøet samt for dig som fagperson. Vi kan naturligvis også hjælpe dig med at følge op på plejen og løbende vurdere, om tiltagene fungerer nøjagtig som planlagt. Ellers sørger vi for at justere, så du hele tiden er på rette spor.

 

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe og høre mere om vores tilgang til naturpleje. Vi står altid til rådighed for spørgsmål af enhver karakter. Så ring eller skriv til os i dag – det er det første skridt på vejen til en aktiv naturpleje, der på lang sigt vil være det allerbedste for dig og de naturarealer, du råder over. Vi glæder os til at høre fra dig.