Bi- og vildtstriber

Gør noget vildt – få sået bi-, vildt- eller blomsterstriber

Du har måske lagt mærke til dem i det danske landskab – striberne af vilde blomster langs veje, stier og markskel. Blomsterstriberne er et hit, og for femte gang etablerer Agri Nord i år blomsterstriber hos medlemmer og kunder. De første to år har det været blomsterstriber, der sikrer føde til de vilde bier, men sidste år kunne man for første gang også vælge vildtstriber, hvis man ville gøre noget ekstra for vildtet.


I foråret 2019 etablerede Agri Nord for første gang blomsterstriber hos medlemmer og kunder, som prydede landskabet i det nordjyske hen over sommeren. Sidste år er det blevet til mere end 248 kilometer blomsterstriber, og 77 landmænd er med i projektet. Blomsterstriberne udgør naturligvis ikke blot en fryd for øjet, men tjener også et større og vigtigere formål; nemlig at sikre føde til vilde bier.


- Vi vil rigtig gerne gentage projektet med etablering af blomsterstriber, for udover at være fødekilde for de vilde bier og på denne måde være med til at sikre levevilkårene for disse, så er blomsterstriberne også med til at skabe variation i landskabet – dette til stor glæde for både mennesker og dyr, siger natur- og projektkonsulent Niels Thordal-Christensen.
Han gør opmærksom på, at etablering af blomster- og vildtstriber også kan indgå i kravet om 4% ikke produktivt areal.
- Så hvis du få etableret enten en blomster- eller vildtstribe, så husk at gøre din planteavlskonsulent opmærksom på det.

fasan

 

Noget ekstra for vildtet med vildtstriber

På baggrund af sidste års succes har Agri Nord igen i år tilbudt at så vildtstriber. Her findes der, ligesom med bistriberne, både en økologisk og en konventionel blanding, man som landmand kunne vælge mellem.

- Det ligger egentlig i navnet: Man kan vælge at så vildtstriber, hvis man vil gøre noget ekstra på sin grund, der tilgodeser vildtet. Det kan både være rådyr, fasaner og harer, som kan nyde godt af såblandingen, lyder det fra Niels Thordal-Christensen.

Vildtstriben, som Agri Nord har tilbudt i år, indeholder planter, der er til gavn for både hjort, mark og fuglevildtet. Den bidrager også med ly og dækning til de mindre vildtarter.

Blandingen er flerårig, og afhængig af vildttrykket kan den holde op til tre-fire år. Her skal man blot være opmærksom på, at blandingen vil skifte karakter i løbet af årene.

Ifølge Niels Thordal-Christensen er vildtstriben tiltænkt ved arealer, som bruges til jagt, eller hvor vildtet opholder sig – og dette udgør en kontrast til bistriberne:

 

- Når man vælger at etablere en vildtstribe på sit naturareal, så skal man gøre sig klart, at vildtstriben ikke skal plantes for pyntens skyld ligesom bistriberne, der har farverige blomster. Vildtstribernes sås primært med henblik på at gavne vildtet og biodiversiteten.
 

Agri Nord sår – landmanden klargør

Overvejer du en blomster-, bi- eller vildtstribe på din grund, så er det heldigvis ret nemt at få etableret. Agri Nord tilbyder at komme med såudstyret og frøene for derefter at tilså en stribe på et ønsket areal. Det kræver blot en enkelt indsats fra dig som landmand:

 

- Din jord skal være klargjort til såning. Det vil sige, at du selv pløjer eller fræser samt harver arealerne indledningsvis. Når jorden er klar, vil vi komme ud til dig for at så i perioden 1. maj til 1. juni, fortæller Niels Thordal-Christensen.

 

Striberne er to meter brede, og arealet vil fortsat være støtteberettiget, hvis du vælger at så herpå. Dermed skal der ikke ændres i EU-ansøgningen. Det eneste, som du mister ved at etablere blomsterstriber, er gødningskvoten på det tilsåede areal. Men så vinder du til gengæld stort på at gøre noget godt for dyre- og planteliv.

 

Blomsterblandingen, som Agri Nord benytter, er nøje udvalgt. Den består at flere forskellige blomster, som tilsammen giver en lang blomstring på cirka otte uger. Dertil er der udvalgt etårige planter, der ikke er tilknyttet som levested for nogle af de danske insekter.

Priser på blomsterstriber

Agri Nord tilbyder både etablering af blomster-, bi- og vildtstriber for medlemmer og kunder.

Opstart er gratis for medlemmer af Agri Nord, og for ikke-medlemmer vil der være et opstartsgebyr på 500 kr. Priser pr. påbegyndt 100 x 2 meter (minimum 200 meter). Inkl. etablering og udsæd er følgende:

  • Konventionel blomsterblanding 425 kroner

  • Økologisk blomsterblanding 525 kroner

  • Konventionel vildtstribe 325 kroner

  • Økologiske vildtstribe 425 kroner

 


Sådan bestiller du blomsterstriber

Bestil hos natur- og projektkonsulent Niels Thordal-Christensen på mail ntc@agrinord.dk eller telefon 9635 1198.

 

Skulle du have spørgsmål til selve etableringen af blomsterstriber eller blomsterstriber-ordningen som helhed, vil Niels kunne hjælpe.

 

Frist for bestilling er fredag den 14. april 2023. Det, du skal have klar ved bestillingen, er:

  • Adresse samt markbloknummer

  • Vished om, hvor på marken blomsterstriben skal placeres.