Naturbeskyttelseslovens § 3

Langt de fleste ejendomme har en vis mængde § 3 beskyttet natur. Agri Nord kan bistå dig på forskellig vis, alt efter det forløb du står overfor.

Naturbeskyttelsesloven

Danmark er et land med en flot natur og mange skønne naturområder. Men for at kunne bibeholde naturområderne med deres rige dyre- og planteliv kræver det en aktiv beskyttelsesindsats. Af netop denne årsag blev naturbeskyttelsesloven vedtaget i 1992 med henblik på at værne om den danske natur og miljø – dette med fokus på at tage hensyn til både mennesker samt dyre- og planteliv.

 

Som du måske allerede ved, så indeholder naturbeskyttelsesloven konkrete bestemmelser til, hvordan udvalgte naturtyper skal beskyttes. Omtrent 10 procent af Danmarks areal er indbefattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser under § 3. Konkret er følgende naturtyper beskyttede, uanset hvor de forekommer i Danmark:

 • Søer, moser og vandløb

 • Ferske enge og strandenge

 • Heder og overdrev


Værd at vide om naturbeskyttelseslovens § 3

Naturbeskyttelseslovens § 3 skal du kende til, når du ejer et naturareal. Det forholder sig nemlig sådan, at langt de fleste ejendomme vil have en vis mængde § 3-beskyttet natur – og det betyder, at der på disse arealer gælder et forbud mod at foretage ændringer i naturens tilstand. Det kan dog være svært at gennemskue, hvorvidt et givent areal er underlagt § 3-regler, da det afhænger af den faktiske tilstand på naturarealet. Når du står med det enkelte areal, kan der f.eks. være uoverensstemmelse mellem det vejledende kort med § 3-beskyttet natur og din overbevisning om den faktiske tilstand på arealet.

 

Vi ser ofte, at følgende scenarier eller spørgsmål kan opstå i relation til loven om naturbeskyttelse:

 

 • Er registreringen af § 3-beskyttet natur på din ejendom forkert?

 • Mener myndighederne, at du har lavet ulovlige ændringer i §3-natur?

 • Ønsker du at lave ændringer i § 3-beskyttet natur på din ejendom i forbindelse med driften, men ved ikke, hvordan du skal gribe processen an?

 • Ønsker du at lave naturforbedrende tiltag, men er i tvivl om, hvad der er tilladt?

 


Få hjælp til vejledning om naturbeskyttelsesloven

Hvis du kan genkende et eller flere af ovenstående eksempler eller står med en anden udfordring relateret til naturbeskyttelseslovens bestemmelser, så er Agri Nord dig behjælpelig – vi tilbyder at bistå dig på forskellig vis, alt efter det forløb du står overfor. Vi tilpasser løsningen til dit behov, så du køber den rådgivning, du har brug for.

Lad Agri Nord hjælpe dig med:

 • Vurdering af mulighederne i sagen

 • Dialog med kommunen omkring sagen

 • Deltagelse i besigtigelse af arealer

 • Udformning af ansøgning om dispensationer til f.eks. søer, udskiftning af gamle, ødelagte dræn, rydning af krat m.v.


Opnå indsigt i bestemmelser vedr. dit areal gennem forespørgselsordningen

Vil du først og fremmest gerne finde ud af, om du har arealer, som er indbefattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, kan du anvende forespørgselsordningen. Du kan når som helst få kommunen til at fortælle dig, om et bestemt areal er § 3-beskyttet natur eller ej. Kommunen har fire uger til at komme med et svar fra den dag, hvor de har modtaget alle tilgængelige oplysninger.

 

Søg tilladelse, inden du foretager ændringer i § 3-beskyttet natur

Når det omhandler naturloven og bestemmelserne herunder, så er det en dårlig idé at tage chancer. Erfaringen viser os nemlig, at det kan blive både dyrt og træls, hvis du har foretaget ændringer inden godkendelse og dermed får brug for tilgivelse. Det kan for eksempel være ved etablering af en sø – sørg altid for at få tilladelsen til at grave søen, før denne graves – husk desuden at søge i god tid. Ved ansøgning om dispensation har kommunen ingen tidsfrist, som de skal overholde.