Anmeldeordninger

Det kan en anmeldeordning bruges til:

- Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v.

  • Halmlader
  • Maskinhaller
  • Malkerum
  • malkestalde uden opstaldning af dyr
  • kornlagre
  • lagre til opbevaring af foder
  • lagre til opbevaring af foder eller beholdere til opbevaring af flydende råvarer

- Ensilageopbevaringsanlæg

- Gødningsopbevaringsanlæg

- Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

- Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter

- Skift mellem dyretyper

- Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde

- Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

- Produktionstilpasning (ydelsesstigning ved malkekøer)