Miljørådgivning

Natur- og miljørådgivning, der skaber værdi 

Natur- og miljørådgivningen i Agri Nord tilbyder fullline rådgivning til hobby- og produktionslandbrug i hele landet. 

Få assistance fra et af landets førende teams af specialister inden for miljørådgivning

Vi er en af landets største miljøafdelinger og har mange års erfaring med natur- og miljørådgivning samt de udfordringer, landmænd oplever i forbindelse med miljøspørgsmål. 

Vi rådgiver indenfor alle dyretyper og har særlige kompetencer indenfor §3 natur, mink og husdyrgodkendelsesloven. Specielt samspillet mellem vores biologer, miljøkonsulenter og medarbejderne ved de lokale kommuner er et aktiv i husdyrsager og har hjulpet os med at opnå gode resultater for vores kunder. Vi arbejder ud fra mantraet om at finde den løsning, der giver dig det bedste resultat med de færrest mulige omkostninger.
 

Miljøet – den væsentligste parameter i forhold til regulering af husdyrbrug

Uanset om du har 3 eller 3.000 dyreenheder, kan Agri Nords Natur- og miljørådgivning servicere dine behov og ønsker. Blandt andet ved at forklare og videreformidle, hvad du har brug for til myndigheder og samarbejdspartnere.
 
Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

Anmeldeordninger
Anmeldeordninger, bl.a. driftsbygninger (halmlade, maskinhal, mv.), ensilageopbevaringsanlæg, gødningsopbevaringsanlæg, skift mellem dyretyper og meget mere.

Udvidelse af dyrehold
Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold, miljøgodkendelser og miljøtilladelser.

Få en status på miljøgodkendelsen
Når miljøgodkendelsen er i hus, skal du overholde forskellige vilkår og årlige forpligtelser. Vi hjælper dig med at få overblik.

Myndighedskontakt
Assistance ved miljøtilsyn, krydsoverensstemmelse, lov om hold af malkekvæg, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr og æglæggende høns.

Mink
Miljøgodkendelse, Agri Nords Minkteam, flere mink? – få en hurtig miljøvurdering, der giver dig den optimale retning i forhold til minkavl og de aktuelle udfordringer på området.

Potentiale for husdyrproduktion
Miljøvurdering inden ejendoms- og jordkøb, miljøstrategi og optimering af husdyrproduktionen.

Værdisætning af dit landbrug
Samspillet imellem miljøforhold og dyrevelfærdsmæssige krav.

Natur
Naturvurdering i henhold til §3, dræn og beskyttede diger.

Planer
Smittebeskyttelsesplan, beredskabsplan, energiplan osv.

Det åbne land
Landskabsvurdering og landzonetilladelse.

Projekter
Miljøteknologi, hegningsprojekter, landdistriktsprojekter med mere.

Er du hobbylandmand?
Få hjælp til en anmeldelse af dyreholdet.


Tag fat i os, uanset hvad du har brug for inden for miljørådgivning

Mangler du hjælp til en miljøudfordring, som ikke findes her på listen, er du velkommen til at ringe til os – så finder vi en løsning i fællesskab. Hvis ikke den medarbejder, du får fat i, kan hjælpe dig med din aktuelle problemstilling, sørger vi for hurtigt at stille dig om til en specialist på området. For hos Agri Nord finder du et kompetent team, der dækker alle områder inden for miljørådgivning til dig, der driver landbrug.

Kontakt vores natur- og miljøkonsulenter og få et bud på, hvad der præcis kan gøres i dit tilfælde – så hjælper vi dig med at få det til at ske, så du kan realisere dine mål og drømme.