Samtidighedsferie (Den nye ferielov)

Den nye ferielov har medført en ny måde at optjene ferie på, som hedder samtidighedsferie. Det betyder, at man løbende optjener og kan afholde ferie. Man optjener stadig 25 dages ferie i løbet af ferieåret, som løber fra 1/9 til 30/8. Der optjenes 2,08 dage pr. måned, der kan afholdes (og hæves på feriekonto) måneden efter.

Med samtidighedsferie er der også kommet en ferieafholdelsesperiode, som løber fra 1/9 til 31/12 i det efterfølgende år. Dvs. at afholdelsesperioden er 4 måneder længere end optjeningsperioden, og at man i den periode både har nye og gamle feriedage til rådighed.     
samtidighedsferie

dage til afholdelse

Dette gælder for alle, både medarbejdere med løn under ferie og medarbejdere, som har løn med feriegodtgørelse. 


Planlæg afholdelse af ferie

Så vi skal vænne os fra at have 25 dage til rådighed fra ferieårets start til at skulle optjene dem, inden de kan afholdes. Så det vil være en god ide ved ferieårets start at lave en ferieplan/feriebudget, så man er sikker på at have dage til at afholde de feriedage, man ønsker. 

Vi har lavet et skema, som man kan bruge til sådan en plan/budget, som kan rekvireres hos os i lønservice.

Det er også muligt, at der vises et ferieregnskab på lønsedlen, så har medarbejderen altid styr på, hvor mange feriedage han/hun har tilbage i ferieåret. 

 

Arbejdsgivers pligt

Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for at kunne dokumentere, at dine medarbejdere afholder 4 ugers ferie. 

 

Den 5. ferieuge

Hvis man ikke kan nå at afholde 25 dage ferie, kan feriedagene i den 5. ferieuge overføres til det nye ferieår. Det skal aftales skriftligt inden d. 31/12, hvor ferieafholdelsesperioden slutter. Det er også muligt at aftale, at dagene udbetales. 


Vil du vide mere om samtidighedsferie, så ring endelig til os op på telefon 96351111.