HR & Rekruttering til landbruget

HR & Rekruttering

I HR & Rekruttering hjælper vi med mange forskellige opgaver. Vi plejer at sige, at I bare skal ringe, så kan vi hjælpe jer videre eller finde den rigtige kollega til at hjælpe jer.

Vi er arbejder ikke kun indenfor landbruget eller det grønne område, men har også kunder i andre brancher og erhverv, i Danmark og udlandet. Vi har derfor et bredt netværk og mange forskellige kompetencer at tilbyde jer.

Vores afdeling har eksisteret siden 2011 og består af 3 medarbejdere samt Vittus Bernlow som teamleder. Vi er til dagligt at finde på Agri Nords hovedkontor i Aalborg, men vil meget gerne komme ud til vores kunder, hvis I ønsker det, eller opgaven kræver det.

Se menuen i venstre side eller herunder med hvad vi kan tilbyde. Eller kontakt os på nedenstående kontaktoplysninger hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker hjælp til.

 

Ansættelseskontrakter

Vi tilbyder kontraktskabeloner fre SEGES som opfylder de krav som stilles iht. Ansættelsesbevislovens bestemmelser. Samme lov foreskriver, at en ny medarbejder skal have en ansættelseskontrakt senest 1 måned efter ansættelsesstart og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe dig med at udfylde den og tage en snak om indholdet og de forskellige valg man skal tage stilling til når den skal udformes.

Ansættelseskontrakterne er også på engelsk til de medarbejdere som ikke har dansk som første sprog.

Ligeledes tilbydes andre skabeloner, såsom;

  • Boligkontrakt
  • Arbejdsplan
  • Tro og love-erklæring vedr. fravær fra arbejde
  • Anbefaling
  • Tillæg til kontrakter såsom skrivelse om MRSA, smittebeskyttelse osv.
  • Elevkontrakter

Vi tilbyder også hjælp til at forstå de krav, som en given overenskomst mellem arbejdsgiver og tager må stille.

Vi tager udgangspunkt i landbruget men vores kontrakter kan også bruges i andre brancher eller erhverv.


Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Ulla Markvard Mortensen 

 

Ansættelse af EU-borger – dokumenter hertil

Når en EU-borger fra et andet land får et arbejde her i Danmark, skal de registreres. Det første som skal laves, er en ”Ansøgning om EU-opholdsdokument” EU-borgen får et registreringsbevis på at man må bo/arbejde efter den er indleveret. Herefter kan man få et Nemid og søge om et sygesikringsbevis som efterfølgende sendes til medarbejderens adresse.

Vi vil meget gerne hjælpe med at lave en ” Ansøgning om EU-opholdsdokument” og henvise til hvor den skal afleveres samt efterfølgende trin i processen.

Behøver du i stedet hjælp til en Arbejds- og opholdstilladelse på en ikke EU-borger, se i venstre side i menuen.


Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Christina Guldbæk

 

Skattekort

Skat kan være svært til at forstå og få registeret korrekt. Det er typisk det sidste som skal ordnes for at kunne udbetale løn når en EU-borger eller ikke EU-borger starter i et nyt job. Derfor vil vi gerne hjælpe med at få det ordnet.


Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Christina Guldbæk 

 

MUS samtaler og forberedelse

Vi anbefaler at man årligt afholder MUS samtaler. Det kan nogle gange være den eneste dag om året hvor medarbejderen og arbejdsgiveren har tid og mulighed for at gå i dybden med områder som trivsel, fremtidige udviklingsmuligheder og videreuddannelsesønsker samt områder til forbedring.Vi hjælper gerne med et hjælpeskema, som kan sendes til dine medarbejdere før selve afholdelsen af MUS samtalerne, ligesom vi også er behjælplige med at få dem afholdt.


Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Ulla Markvard Mortensen eller Vittus Bernlow 

 

Coaching / ledelsessparring / ledelsesudvikling

Som leder i egen virksomhed kan det godt nogle gange være mangle på udvikling eller være svært at komme på nye idéer eller muligheder. Derfor vil vi gerne tilbyde dig en-til-en coaching, ledelsessparring med en erfaren konsulent med bred erfaring og indsigt. Vi kan skræddersy et individuelt forløb med dig, hvor vi kommer ud til dig og stiller de svære spørgsmål og hjælper med at omsætte tanker til handling.


Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Ulla Markvard Mortensen eller Vittus Bernlow 

 

Faglige tvists / konfliktløsning

Vores erfaring siger os, at det er vigtigt hurtigst muligt at tage hånd om utilfredshed eller konflikter på arbejdspladsen. Det kan være ubehageligt at have en konflikt når man både bor og arbejder tæt sammen eller sammen med familie. Derfor kan det være en fordel at få en ekstern rådgiver ind til at mægle mellem parterne eller slå en streg i sandet.
 

Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Ulla Markvard Mortensen eller Vittus Bernlow 

 

Personalejura

Som arbejdsgiver kan man ikke være informeret omkring alt, eller have tiden til at sætte sig ind i alt. Vi arbejder dagligt med mange forskellige overenskomster, krav og love. Vi vil meget gerne hjælpe dig med forståelsen og tolkningen heraf. Vi samarbejde med uddannet jurister og en socialrådgiver internt i Agri Nord, der kan bidrage med bred faglig viden og konkret erfaring samt deltagelse i møder som bisidder og rådgiver.

Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Ulla Markvard Mortensen 

 

Uddannelsesaftaler / planer

Ansættelse af en ny elev kræver at man er sat ind i de forskellige uddannelsesforløb mht. skoleophold og praktikker, forståelse af hvordan de løber igennem løntrin og tillæg, og endeligt hvordan man kommer i kontakt med potentielle elever, enten danske, udenlandske, IGU eller EGU elev, TAMU uddannelse. Dette kan du blandt andet læse om i artiklen her: "Unge får en change i landbruget".  Se eventuelt under ”Rekruttering” for yderligere information om hvordan vi tilbyder hjælp her.

Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Ulla Markvard Mortensen eller Vittus Bernlow 

 

DISC-profiler

Er der knuder i samarbejdet eller er du i tvivl om kandidaten til jobbet passer ind i dit team? Prøv en DICS personlighedstest. Her kortlægges overordnede træk i testpersonens personlighed, hvordan han eller hun må forventes at trives bedst på arbejdspladsen. Hvordan han eller hun har det i konflikter og endelig kortlægges af områder som man kan arbejde videre med.

Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Ulla Markvard Mortensen eller Vittus Bernlow 

 

Kulturforståelse, tolkning og oversættelse

Vi har en bred erfaring med forskellige europæiske kulturer og hvordan de samarbejder på tværs på en dansk arbejdsplads. Vi kan komme med konfliktløsning hvis problemerne allerede er opstået, eller give konkret rådgivning i hvad man skal være forberedt på når man ansætter en ny medarbejder fra en anden kultur. Ligeledes har vi muligheden for at tilbyde oversætter og tolkning i situation hvor det er vigtigt at alle forstår en tekst eller samtale.  

Vil du vide mere eller vil have vores hjælp kontakt:

Ulla Markvard Mortensen eller Vittus Bernlow 

 

Medarbejderhåndbog

En medarbejderhåndbog kan være et vigtigt redskab i den gode opstart af dine medarbejdere. Den giver medarbejderne et samlet overblik over de retningslinjer, der er gældende i virksomheden og kan samtidig være med til at lette den første tid for nye medarbejdere og give svar på de væsentligste spørgsmål, der berører dem i hverdagen.
Sammen med dig tager vi en dialog om, hvad du ønsker af indhold i netop din medarbejderhåndbog, så vi får den gjort relevant og aktuel for både dig og dine medarbejdere.

Vil du vide mere eller have vores hjælp, så kontakt:

Vittus Bernlow eller Eva Hillgaard Ravn-Jensen

 

Mental sundhed på arbejdspladsen

Vi sætter fokus på den mentale sundhed, fordi det påvirker såvel medarbejdernes som arbejdsgivernes trivsel på arbejdspladsen. De sidste to år har vi bl.a. afholdt Danmarks Mentale Sundhedsdag for flere landmænd, for at styrke samarbejdet på gårdene gennem blandt andet dialog og teambuildingøvelser.
Danmarks Mentale Sundhedsdag er et tiltag fra Velliv Foreningen, hvor arbejdspladser kan søge om støtte til et event om mental sundhed. Formålet er at fremme den mentale sundhed i ar-bejdslivet.

Vil du gerne have hjælp til at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen, så kontakt Ulla Markvard Mortensen eller Vittus Bernlow.

Vi kan også hjælpe med at søge midler til at afholde Danmarks Mentale Sundhedsdag hos jer, og vi hjælper selvfølgelig også med at planlægge og afvikle dagen.