EU's taksonomi for bæredygtige aktiviteter

EU har i flere henseender forpligtet sig til bæredygtig udvikling, blandt andet i Parisaftalen i 2015, og senere via Den Grønne Pagt (Green Deal).

Det betyder, at EU nu mobiliserer redskaber i form af lovgivning, der skal danne grundlag for finansieringen af den bæredygtige omstilling. For at kunne det skal de bruge et rammeværktøj med kriterier for, hvornår noget anses som bæredygtigt, hvorfor ”EU’s taksonomi for bæredygtige aktiviteter” blev til. Det er den måde, man inddeler og ordner de tre fokusområder, som bliver fremtidens investeringsbelæg, og som allerede nu spiller ind i investeringsverdenen. EU’s taksonomi er inddelt i Environment, Social og Governance som de vigtigste parametre for den kommende økonomiske udvikling – og således kom vi frem til redskabet ESG. For øjeblikket er det kun E’et som er blevet inddelt i lovgivningsmæssige kriterier, hvor S og G endnu er til en vis grad af fortolkning. I løbet af 2021 vil de sidste parametre for E vedtages, og først i løbet af 2022 vil S-kategorien blive redegjort for.

Gå tilbage til siden om ESG- og bæredygtighed for landbruget