ESG og bæredygtighed

ESG og bæredygtighed – en investering i fremtidens landbrug

I Agri Nord har vi arbejdet på at gøre bæredygtighed og ESG til hvermandseje. Det har vi gjort ved at se på, hvordan en ESG-gennemgang kan bringe din virksomhed værdi, og hvordan vi i Agri Nord kan bidrage til din bæredygtige udvikling med en række konkrete redskaber. Bæredygtighed og ESG vil nemlig få betydning for din landbrugsvirksomhed fremadrettet, og herunder har vi beskrevet hvordan.

Kort om ESG

Før vi dykker yderligere ned i ESG som emne, så lad os starte med kort at ridse op, hvad vi har med at gøre, når vi taler om ESG.
 

Hvad står ESG for?

ESG står kort fortalt for Environment, Social, Governance. På dansk vil det svare til miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Hvad er ESG?

ESG dækker over, hvilke forhold der skal være til stede i en given sammenhæng for at kunne kalde den bæredygtig, eksempelvis i investeringsøjemed. Det er samtidig også de tre overskrifter, som kan hjælpe dig som landmand til at få mere styr på, hvor du skal sætte ind for at fremtidssikre din bedrift og virksomhed.

Hvad betyder ESG?

ESG beskrives i mange sammenhænge som ’de tre bundlinjer’ inden for bæredygtighed og er et udtryk, der oftest anvendes som en særligt finansiel standard for bæredygtighed. Oprindeligt stammer udtrykket fra EU’s taksonomi for bæredygtige aktiviteter og dækker de tre fokusområder for bæredygtighed. Det kan du læse mere om her

Sådan bruger vi ESG i Agri Nord

For at gøre begrebet ESG mere operativt for en landbrugsvirksomhed har vi i Agri Nord inddelt ESG i en række underkategorier:

  • E i underkategorierne ”Klima”, ”Natur” og ”Miljø”
  • S i underkategorierne ”Arbejdsforhold”, ”Tryghed” og ”Sundhed”
  • G i underkategorierne ”Strategi og ledelse”, ”Økonomi” samt ”Love og regler”

 

Ved hjælp af vores ESG-rådgivning kan vi sammen se på, hvor du står, og hvordan vi bedst kan skabe rammerne for, at du kan sætte konkrete milepæle for din virksomhed og bedrift.

 

Få vores rådgivning i ESG

Vi vil i Agri Nord sørge for, at du er på forkant med udviklingen. Derfor kan du bestille os til ESG-rådgivning. Her guider vi dig igennem, hvordan du bedst dokumenterer ESG – det kan være din bedrifts klimaaftryk, dine medarbejderes trivsel eller din virksomhedsstrategi. På den måde tager vi én ting ad gangen, og vi i Agri Nord er med dig hele vejen.

 

Udover at rådgive om rammerne for ESG-arbejdet vil vi også sikre, at du får brugbare modeller til at fortælle omverdenen om din indsats. Det kan være til finansieringskilder, forretningsforbindelser, offentlige myndigheder og medarbejdere m.fl. Med en effektiv dataindsamling sikrer vi, at du også kan fortælle om dine opnåede resultater med ESG-arbejdet. 

Vi hjælper dig med at forstå ESG’s betydning for landbruget

Vi uddanner og underviser løbende vores rådgivere i ESG, så vi kan give vores landmænd den seneste viden om bæredygtighed, og hvad det betyder for landbruget. Derudover har vi ansat to nye bæredygtighedseksperter med hver deres faglige baggrund. De er din hjælp til bedst muligt at kunne oversætte begreberne til konkrete handlinger, som betyder bedre virksomhed for dig.

 

Derfor bør du lægge en ESG-strategi: Investeringer, banker og bæredygtighed

Grunden til, at det er særligt vigtigt, at vi i landbruget sætter os godt ind i bæredygtighed og begynder at arbejde målrettet med at kortlægge og forbedre det, er, at der er pengeinstitutter, pensionskasser og kapitalfonde, som allerede nu ønsker at investere bæredygtigt. For dig som producent handler det altså om at dokumentere din bæredygtige udvikling for at kunne sikre dig et marked fremadrettet. Ifølge flere store pengeinstitutter er der ikke nogen grund til at vente, for bæredygtighed som emne kommer til at tage fart.

 

Et indblik i Danske Banks ESG-overvejelser 

Ifølge Danske Bank er grøn omstilling og særligt ESG-krav i fokus i forbindelse med långivning. Årsagen er, at banken forpligter sig, når de låner til en kunde; derfor bliver de også nødt til at kunne se en fremtid i det projekt, kunden låner til. For at kunne låne kræver de som bank, at kunden kan dokumentere, at deres virksomhed har forholdt sig aktivt til ESG og lagt en strategi herfor.

 

På deres hjemmeside skriver Danske Bank følgende: ”Hvis man som virksomhed ikke inddrager ESG-forhold i sine strategiske overvejelser, løber man en risiko for skade på både omdømme og finansielle resultater. Omvendt kan en virksomhed ved at integrere ESG-forhold i sin strategi reelt omdanne ESG-risikoen til en forretningsmulighed." Set i lyset af denne udtalelse er det med andre ord en god investering at få ESG-forholdene i din virksomhed dokumenteret, så det ikke pludselig bliver et spørgsmål om, hvorvidt der er nogen tilbage, som vil investere i din virksomhed. Derfor er det vigtigt for dig som landmand at kende til bankernes bevæggrunde. Dertil kan det desuden tilføjes, at alle pengeinstitutter skal være godt i gang med deres egen ESG-dokumentation pr. 1. august 2022.

 

Læs mere om, hvordan du gør bæredygtigt landbrug til en god forretning her.

 

Klarlægning af ESG-forhold er vigtige for forbrugeradfærd i fremtiden

Det er ikke blot på kapitalmarkedet, at den bæredygtige udvikling er essentiel, men lige så meget et emne, der optager privatpersoner. Ifølge en undersøgelse foretaget af Retail Institute Scandinavia i 2019 har klima og bæredygtighed indtaget en topprioritet, når det kommer til danskernes forbrug.

 

Særligt for den nye forbrugergeneration, Generation Z (født efter 2001), vægter bæredygtighed højt. For danskerne samlet set er det 74%, som svarer, at det er vigtigt, at deres produkter stammer fra bæredygtige og etisk forsvarlige kilder. For den unge Generation Z er det hele 83%, som svarer, at det er vigtigt, deres varer er produceret under etisk, klimamæssigt og socialt ansvarlige forhold.

 

Hertil kommer, at den nye forbrugergeneration ikke er villig til at betale mere for bæredygtige varer, men derimod forventer, at producenterne selv sørger for, at varerne som udgangspunkt er bæredygtigt producerede. Ellers køber de dem ikke. Et faktum, som er værd at skrive sig bag øret, og endnu en god grund til at få dokumenteret din virksomheds ESG-forhold, så du er sikker på at kunne afsætte dine produkter til forbrugerne i fremtiden.

 

Kontakt vores A-hold i ESG og bæredygtighed

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i gang med ESG og bæredygtighed i din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte os direkte.