ESG og bæredygtighed

ESG – en investering i fremtidens landbrug

Stil skarpt på virksomhedens bæredygtige potentialer med en ESG fokusanalyse og en Klimahandlingsplan

Med ESG kan du styrke din position på et marked, hvor efterspørgslen på bæredygtig fødevareproduktion er tiltagende.

ESG står for ’environmental, social og governance’. På dansk svarer det til miljø-, sociale-, og ledelsesmæssige forhold. Det er en international standard, der dækker over ikke-finansielle data om bæredygtige forhold.

For at gøre begrebet ESG mere operativt for din virksomhed, har vi inddelt ESG i en række underkategorier:

  • E i underkategorierne ”Klima”, ”Natur og biodiversitet” og ”Vand og luftkvalitet”
  • S i underkategorierne ”Arbejdsforhold og -miljø”, ”Dyrenes sundhed og velfærd” og ”Socialt ansvar”
  • G i underkategorierne ”Virksomhedsledelse”, ”Økonomi” samt ”Love og regler”

Det er samtidig også de kategorier, som skal hjælpe dig med at få overblik over, hvor du skal sætte ind for at fremtidssikre din virksomhed.

Se en oversigt over ESG forhold i landbruget

 

ESG-data efterspørges i stigende grad af banker og investorer, når de skal vurdere en virksomheds potentiale for vækst og værdiskabelse.

Bæredygtig udvikling er ikke noget nyt i landbruget. Danske landmænd er allerede nogle af verdens mest bæredygtige fødevareproducenter – med ESG får du et redskab til at dokumentere det med faktiske tal, evaluere på din udvikling og fortælle omverdenen om din indsats.

ESG fokusanalyse

Med ESG fokusanalysen kan du måle på specifikke områder og dokumentere fremgang i virksomheden.

Den er dit nye ledelsesværktøj, som bidrager til bedre risikostyring. 

Analysen viser at du har fokus på ansvarlig drift af din virksomhed både nu og i fremtiden.

Tre fordele ved
ESG fokusanalyse

  • Få overblik over virksomhedens performance og styrk prioriteringen af indsatsområder.
  • Det bliver lettere at kommunikere virksomhedens værdier og resultater.
  • ESG fokusanalysen styrker din adgang til kapital ved at skabe transparens overfor bank og investor.

Klimahandlingsplan

Gennem værktøjet ESGreen Tool, kan vi lave et klimaregnskab, der viser bedriftens klimabelastning fordelt på både metan, lattergas og CO2.

På baggrund af data fra din virksomhed, kan du se effekten af mulige handlinger, og dermed få et godt beslutningsgrundlag.

De indsatser der giver den mest fornuftige reducering i klimabelastningen, konkretiseres i en klimahandlingsplan.

Tre fordele ved
Klimahandlingsplanen
 

  • Få overblik over, hvor der udledes flest klimagasser i virksomheden.
  • Prioritér mulige indsatser til reducering af klimagasser, ud fra en betragtning om mulighed, effekt og økonomi.
  • Du kan hurtigere omstille dig i tilfælde af lovændringer eller andre udefrakommende forandringer vedr. klima.

Derfor bør du have et overblik over ESG i din virksomhed

En af grundene til, at det er vigtigt, at vi i landbrugssektoren begynder at arbejde målrettet med at kortlægge og forbedre vores bæredygtige udvikling er, at der er pengeinstitutter, pensionskasser og kapitalfonde, som allerede nu ønsker at investere bæredygtigt. For dig som fødevareproducent handler det altså om, at dokumentere din bæredygtige udvikling for at kunne sikre dig et marked fremadrettet.

Ifølge bankerne er grøn omstilling, og særligt ESG-krav, i fokus i forbindelse med långivning. Årsagen er, at banken forpligter sig, når de låner til en kunde; derfor bliver de også nødt til at kunne se en fremtid i det projekt, kunden låner til. For at kunne låne penge, ønsker flere banker, at kunden kan dokumentere, at deres virksomhed har forholdt sig aktivt til ESG og lagt en plan for at blive mere bæredygtig.

 

Specialister i bæredygtigt landbrug

Vil du vide hvordan du omsætter ESG til konkrete handlinger, som kan blive god forretning for dig? Så er du altid velkommen til at kontakte en af vores ESG og bæredygtighedsrådgivere. Vi screener din virksomhed for bæredygtige udviklingsmuligheder og sætter en af vores mange fagspecialister i spil, så du får mest værdi ud af ESG.