Kursus - Lovpligtigt eftersyn af egne maskiner

Hvad er lovpligtigt eftersyn af egne maskiner?

Lovpligtigt eftersyn af egne maskiner er en opgave man skal udføre når man i sin virksomhed eller på sin bedrift arbejder med store maskiner, som f.eks. traktorer, mejetærskere, elektriske værktøjer, teleskoplifte, lastbiler med hejsespil, minilæssere eller kraner.

 

Hvorfor skal man lave eftersyn af egne maskiner?

Den primære årsag til at man skal foretage syn af sine maskiner er for at forøge sikkerheden ved brug af sine maskiner. Alle maskiner bliver slidt over tid, og for at sikre sig at de maskiner medarbejdere og du selv bruger ikke udgør en sikkerhedsmæssig risici, skal man syne dem jævnligt.

Det er selvfølgeligt meget forskelligt fra maskine til maskine, hvor ofte der går noget galt. Slitage hænger sammen med mange forskellige ting. Hvor ofte maskinen bliver brugt, hvor ”hårdt” maskinen bliver brugt, under hvilke forhold maskinen bliver brugt, etc. For at man sikre sig at der bliver foretaget syn af industrielle maskiner, er det derfor besluttet af arbejdsstyrelsen, at der jævnligt skal foretages syn eftersyn af egne maskiner.

Det er generelt en god idé at opdage og fange slidte komponenter før det føre til fejl og potentielle ulykker.

 

Hvor ofte skal man lave eftersyn af egne maskiner?

Man skal udføre syn af sine maskiner en gang om året – hver 12. måned. Som nævnt tidligere opleves det ofte som unødvendigt for nogle af de maskiner man benytter i sin virksomhed eller bedrift, men hvert 12 måned skal man lave efter eftersyn af egne maskiner. Hvis man ikke gør dette kan man få problemer med arbejdstilsynet. Det er vigtigt at påpege at eftersynet skal foretages ud fra maskinernes manual/instruktionsbog.

 

Hvilke maskiner skal man selv syne?

Der er en lang række af maskiner, man skal lave eftersyn på. På vores kursus i eftersyn af egne maskiner får du den fulde liste over hvilke maskiner, som du selv er ansvarlig for at syne – og hvilke maskiner du skal have en sagkyndig til at syne.

I overordnede træk, vil vi sige at har maskinen en elektrisk-, brændstofmotor eller hydraulik, er der en god sandsynlighed for at du skal syne den en gang om året.

 

Hvem kan udføre et eftersyn af maskiner?

Når du har taget vores kursus i eftersyn af egne maskiner, er du i stand til at gøre det selv. Vi anbefaler at man tager mindst én anden medarbejder med på kurset, så der er flere på bedriften, som kan foretage og være ansvarlige for eftersyn af de maskiner, som bliver brugt. Det er generelt en god idé at udpege en medarbejder til at være ansvarlig for eftersyn af egne maskiner. Dette ligger op af samme principper vi følger i forbindelse med APV, arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø.

 

I hvilke brancher skal man lave syn af maskiner?

Eftersyn af egne maskiner er ikke branche specifik. Så snart man har maskiner, som der foreligger bestemmelse for at have et årligt eftersyn, er man ansvarlig for at få udført et eftersyn.

De brancher vi primært laver kurser i lovpligtigt eftersyn af egne maskiner er

  • Landbrug
  • Maskinstation
  • Kirkegårde
  • Gartnerier
  • Boligforeninger

 

Online kursus – Lovpligtigt eftersyn af egne maskiner

I 2020 og 2021 er flere af vores kurser også blevet tilgængelige som online kurser. Blandt andet vores ADR kursus. Desværre er det ikke endnu blevet muligt for os at facilitere kurset i lovpligtigt eftersyn af egne maskiner, som online kursus. Vi arbejder naturligvis på at få dette til at ske.

Indtil da tilbyder vi stor fleksibilitet i forbindelse med at facilitere kursus i syn af egne maskiner over hele Danmark.

 

Hvad indeholder kursus i syn af egne maskiner?

Vores kursus i lovpligtigt eftersyn af egne maskiner er et heldags kursus. I løbet af kursus dagen vil du blive introduceret til hvad et eftersyn af egne maskiner indebærer, hvordan du skal foretage et eftersyn af egne maskiner, hvordan du holder styr på din dokumentation og hvad du skal være forberedt på når arbejdstilsynet kommer på besøg.

Vores rådgiver indenfor arbejdsmiljø Jan Sølver Svendsen faciliterer kurset og sørger for at du og dine medarbejdere bliver klædt godt på til at håndtere de syn, som I er ansvarlige for at foretage.

Vi sørger altid for fuld forplejning på vores kurser, som primært bliver afholdt i Aalborg.

Du kan se hvornår det næste kursus i lovpligtigt eftersyn af egne maskiner finder sted her.