Arbejdsmiljødrøftelse

Hvad er en Arbejdsmiljødrøftelse?

En Arbejdsmiljødrøftelse er en et møde i virksomheden, hvor det kommende års arbejde og samarbejde om arbejdsmiljø bliver drøftet og planlagt. Mødet tager som regel udgangspunkt i det seneste års arbejde om arbejdsmiljø og de tiltag, som har været foretaget.

Hvad er formålet med en Arbejdsmiljødrøftelse?

Formålet med en Arbejdsmiljødrøftelse er at skabe et bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Dette ligger sig op af arbejdet omkring Arbejdspladsvurdering (APV) og har til formål at skabe et arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere trives og er produktive. Ligesom med APV’en er der også et stort aspekt omkring sikkerheden på arbejdspladsen, som ofte er et fast punkt i en arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsmiljødrøftelsen skal foregå årligt. Fordelen ved at have en årlig arbejdsmiljødrøftelse er at det er nemt at forholde sig til. Hvis arbejdsmiljødrøftelse skulle finde sted ”når det passede” eller når der allerede er sket et uheld, er der en god sandsynlighed for at arbejdsmiljødrøftelsen aldrig ville finde sted. Når det er bestemt at den skal afholdes årligt, er det nemt at forholde sig til.

Det er sandt at hvor en arbejdspladsvurdering skal foretages hvert tredje år, er arbejdsmiljødrøftelse mere hyppig, da den skal foretages hvert år.

Med årtiers erfaring med arbejdsmiljødrøftelse, leverer vi rådgivning og faciliterer arbejdsmiljødrøftelse for dig og dine medarbejdere. Vi har særligt fokus på at arbejdsmiljødrøftelsen opfylder kravene fra arbejdstilsynet, og at din virksomhed får værdi ud af arbejdsmiljødrøftelsen. Værdi som udmåler sig i medarbejderengagement, procesoptimering, sikkerhed på arbejdspladsen og minimering af sygefravær grundet dårligt arbejdsmiljø.

 

Hvorfor skal man have en Arbejdsmiljødrøftelse?

Den første årsag er at arbejdsmiljødrøftelse er et lovkrav fra Arbejdstilsynet. Det er arbejdstilsynet som fører tilsyn med om virksomheder har styr på både APV og arbejdsmiljødrøftelse.

Den anden årsag er at en arbejdsmiljødrøftelse kan styrke din virksomhed. Det er det vi hjælper dig med i arbejdet med arbejdsmiljødrøftelse. Vi faciliterer arbejdsmiljødrøftelsen og sørger for at maksimere udbyttet af arbejdsmiljødrøftelsen fra planlægning, til gennemførelse og opfølgning.

 

Hvilke virksomheder skal lave en Arbejdsmiljødrøftelse?

Alle virksomheder med minimum én medarbejder skal afholde arbejdsmiljødrøftelse.

Virksomheder med under 10 medarbejdere skal inddrage alle medarbejderne i arbejdsmiljødrøftelsen.

Virksomheder med 10 eller flere ansatte skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i forbindelse med facilitering af arbejdsmiljødrøftelsen.

 

Hvad kan man bruge en arbejdsmiljødrøftelse til?

 • En arbejdsmiljødrøftelse kan bruges til at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker.
 • En arbejdsmiljødrøftelse kan bruges til at øge medarbejdertilfredsheden og arbejdsglæden.
 • En arbejdsmiljødrøftelse kan bruges som en udviklingssamtale i organisationen.
 • En arbejdsmiljødrøftelse kan bruges til at udvikle virksomhedens arbejdsgange med.
 • En arbejdsmiljødrøftelse kan bruges til at nedbringe medarbejdernes sygefravær.

 

Hvordan hjælper vi din virksomhed med Arbejdsmiljødrøftelse?

Vi har mange års erfaring med at facilitere en arbejdsmiljødrøftelse. Det betyder at vi sørger for at du og din virksomhed for det meste ud af den tid, som skal bruges på en arbejdsmiljødrøftelse.

Hos Dansk Arbejdsmiljørådgivning, kan vi facilitere arbejdsmiljødrøftelse for alle typer af virksomheder. Vi har særlig erfaring med virksomheder indenfor landbrug, maskinstationer, håndværkere, kirker, boligforeninger og kommuner. Indenfor disse områder har vi de erfaringer, som gør at du, din virksomhed og dine medarbejdere får det maksimale ud af arbejdsmiljødrøftelsen.

Vores proces for at hjælpe dig med Arbejdsmiljødrøftelsen er som følger:

 1. Første kontakt ang. arbejdsmiljødrøftelse. Her har vi fokus på forventningsafstemning omkring arbejdsmiljødrøftelsen, din virksomhed og eventuelle erfaringer i har omkring arbejdsmiljødrøftelse fra tidligere. Her får vi planlagt et tidspunkt for at få faciliteret arbejdsmiljødrøftelse.
 2. Arbejdsmiljødrøftelsen. Vores arbejdsmiljø rådgiver kommer på besøg og facilitere arbejdsmiljødrøftelsen for dig og dine medarbejdere. Resultatet er en handlingsplan, som du og dine medarbejdere får i en traditionel mappe og en digital udgave, som kan tilgås online.
 3. Vi står til rådighed og følger op på om arbejdsmiljødrøftelsen har givet anledning til nye fokusområder eller kurser, f.eks. ADR eller rottekursus.

 

Hvad koster en Arbejdsmiljødrøftelse?

Prisen for at facilitere en arbejdsmiljødrøftelse varierer meget. Det gør den fordi der er mange faktorer, som påvirker prisen på at facilitere en arbejdsmiljødrøftelse. Prisen på en arbejdsmiljødrøftelse påvirkes blandt andet af:

 • Størrelsen på din virksomhed
 • Hvor mange kontorer/lokationer virksomheden har
 • Hvor mange medarbejdere virksomheden har
 • Ambitioner fra virksomhedsledelsen

Når vi giver tilbud på at facilitere arbejdsmiljødrøftelsen, er dette nogle af de områder vi tager med i vores beregning.

Kontakt os i dag og find ud af hvor billigt vi kan lave en værdiskabende arbejdsmiljødrøftelse for din virksomhed.

 

Arbejdsmiljødrøftelse

En arbejdsmiljødrøftelse behøver ikke være dyr, men den er svær at gøre gratis. Det er vigtigt for os, at arbejdsmiljødrøftelsen ikke udgør en værdiløs omkostning for din virksomhed. Derfor har vi fokus på at holde omkostningerne nede når vi laver en arbejdsmiljødrøftelse for dig. For vores kunder er arbejdsmiljødrøftelse i praksis gratis, da den ofte bidrager til at øge effektiviteten og medarbejderengagementet, hvilket skaber højere værdi på bundlinjen.

 

Billig Arbejdsmiljødrøftelse

Målet for mange af vores kunder er at arbejdsmiljødrøftelsen skaber så meget værdi at det kan mærkes på bundlinjen, medarbejdertilfredsheden og faldet i sygefravær. Når dette sker går arbejdsmiljødrøftelsen fra at være billig til at gøre en forskel.

I markedet for arbejdsmiljødrøftelse leverer vi en billig arbejdsmiljødrøftelse. Det kan vi fordi vi har skåret mange omkostninger væk, som vores konkurrenter ikke kan. Det er omkostninger som f.eks. markedsføring, IT, fakturering, kontor, vedligehold og administration. Vi kan sænke disse omkostninger fordi Dansk Arbejdsmiljørådgivning er en del af Agri Nord. Som totalleverandør til landbruget har Agri Nord mange afdelinger og vi er en af dem. Dette skaber stordriftsfordele, som bl.a. gør at vores administrative omkostninger reduceres. Derfor kan vi tilbyde billige og konkurrencedygtig ydelser til dig og din virksomhed.

Kontakt os i dag og find ud af hvor billigt vi kan tilbyde en værdiskabende arbejdsmiljødrøftelse.

 

Arbejdsmiljødrøftelse for landbrug

Hos Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning har vi speciale i arbejdsmiljødrøftelse indenfor landbrug. Dette skyldes at vi er en del af Agri Nord, som er en landboforening. I forbindelse med mange andre produkter og services, som Agri Nord leverer, har vi ansvar for bl.a. arbejdsmiljødrøftelse og APV.

Vi har derfor stor erfaring med udarbejdelse af arbejdsmiljødrøftelsen indenfor landbrug. Det er især landbrug med planteavl/markdrift, svineavl, mælkeproduktion, slagtekvæg, slagtesvin, mink og fjerkræ.

Indenfor landbrug er der mange forskelligheder. Ikke bare ift. driftgrene, men også ift. landbrugets fokusområder, hvor mange ansatte de har og hvor mange driftsenheder/ejendomme landbruget består af.

Derudover er der mange ansatte med anden baggrund end dansk, som taler andet sprog end dansk, og dette kan have indflydelse på arbejdsmiljødrøftelsen. Dette er noget vi har meget erfaring med.

Kontakt os i dag og hør mere om hvordan vi kan facilitere en god arbejdsmiljødrøftelse for dine medarbejdere, til en fornuftig pris.

 

Arbejdsmiljødrøftelse for maskinstationer

Maskinestationer kan have mange udfordringer i relation til deres arbejdsmiljø. Der kan f.eks. være udfordringer omkring støj. Derfor er arbejdsmiljødrøftelsen altid et spændende møde på en maskinstation.

Som et erhverv der er en del af dansk landbrug, facilitere vi mange arbejdsmiljødrøftelser for maskinstationer, som ønsker at skabe mere værdi for sine medarbejdere og kunder.

Kontakt os i dag og hør mere om hvordan vi kan hjælpe din maskinstation med at facilitere en arbejdsmiljødrøftelse.

 

Arbejdsmiljødrøftelse for håndværkere

Indenfor håndværkerfagene, er arbejdsmiljødrøftelse også meget interessant. Arbejdsmiljøet for tømrersvende, muren og blikkenslagerende svinger meget fra opgave til opgave. Derfor kan arbejdsmiljødrøftelsen ofte have mange forskellige niveauer. Der kan drøftes arbejdsmiljø på et overordnet niveau, ift. de faste opholdssteder, og der kan drøftes udfordringer, som forskellige opgaver kan medfører, og som man bør forholde sig til.

Kontakt os i dag om et tilbud på en arbejdsmiljødrøftelse. Vi ser frem til at høre hvilke situationer du og dine medarbejdere står i til daglig.

 

Arbejdsmiljødrøftelse for boligforeninger

Mange boligforeninger har mange ligheder med håndværkervirksomheder – de er bare mere stationære. Vi har erfaring med at lave arbejdsmiljødrøftelse for boligforeninger, som giver mening, skaber tilfredshed og er konkurrencedygtige på prisen.

Kontakt os i dag, så vil vi skræddersy et tilbud til jeres boligforening.

 

Arbejdsmiljødrøftelse Tilbud

Vi er altid klar til at give et godt tilbud på facilitering af arbejdsmiljødrøftelse. Kontakt os i dag på 9635 1382, så vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt!