ADR kurser - Farligt gods

Hvad er ADR?

ADR er en konvention fra EU som bestemmer reglerne for, hvordan man skal transportere farligt gods på vejene. ADR er en række regler og metoder til behandling af farligt gods når det transporteres rundt på vejnettet.

 

Tilmeld dig dit næste kursus her: 

Ved at klikke her kan du se, hvornår vi holder det næste ADR Kursus.

 

Hvad er transport af farligt gods?

Farligt gods kan være flere forskellige ting. Hovedreglen er at hvis det er let at sætte ild til, vil forurene meget i naturen eller kan eksplodere er det farligt gods. Her er et par eksempler:

 • Dieselolie
 • Benzin
 • Gasflasker
 • Maling
 • Spraydåser
 • Sprøjtemidler
 • Håndsprit

 

Hvorfor skal man have et ADR bevis?

Et ADR Kursus – og beviset man før når man gennemfører ADR Kursus – er nødvendigt, hvis du eller dine medarbejdere transportere farligt gods. Indenfor landbruget kan det være hvis du transportere forskellige kemikalier eller sprøjtemidler rundt mellem bedrifter. Det kan også være nødvendigt, hvis du eller dine medarbejdere nogle gange skal hente en dunk benzin eller diesel til en maskine.

Hvis du ikke har et ADR bevis kan du få en bøde af politiet.

 

Hvem tilbyder vi ADR kurser til?

Vores ADR kursus henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører, kloakmestre, skoventreprenører og landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Det er ikke nødvendigt at have viden om farligt gods på forhånd.

 

Hvordan får man ADR bevis?

Man får et ADR bevis ved at gennemføre et ADR kursus. Hos Dansk Arbejdsmiljørådgivning afholder vi jævnligt kurser i ADR – transport af farligt gods.

 

ADR kursus - kapitel 1,3 under frimængden

Vores ADR Kursus indeholder

 • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt gods
 • Sikker håndtering og optræden i nødsituation
 • Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning og opbevaring m.v.

ADR kursus engelsk – kapitel 1,3 under frimængden

Vi afholder også ADR kursus på engelsk, da mange af vores kunder i landbruget har medarbejdere fra udlandet.

 

Online ADR-kursus

Under Coronapandemien har vi udviklet et ADR kursus, som er online. Der er mange fordele ved vores Online ADR kursus.

 • Det er nemt at deltage, man behøver ikke kører til vores kursussted, for at deltage.
 • Det er tidsbesparende
 • Man bestemmer selv lydniveauet
 • Kursusmaterialet er digitalt, så det er nemt at gemme og finde på sin computer.

 

Både vores fysiske ADR-kurser og online ADR-kurser afholdes af vores ADR-specialist Jan Sølver Svendsen. Jan har mange års erfaring med ADR og undervisning og vil sørge for at dine medarbejdere har kompetencerne til at håndtere det farlige gods I transportere.

Vores ADR-kursus er gældende i 5 år efter gennemførelse.

 

ADR Dokumenter

Her kan du downloade transportdokumenter for farligt gods:

 

Transportdokument dieselolie

Transportdokument benzin

Transportdokument spraydåser

Transportdokument F-gas