Opfølgningsprojekt på naturplaner fra Vesthimmerland

Der er gennemført tiltag fra naturplaner udarbejdet til fem større husdyrbrug i Himmerland. De gennemførte tiltag omfatter rydning af flere gravhøje, hegning mv. så naturpleje ved afgræsning nu kan ske af såvel en strandeng, naturenge og hede, ligesom der er etableret et vandhul. Der er desuden åbnet for offentlighedens adgang til de privatejede naturarealer.

Der er gennemført formidling af effekt og omkostning ved de gennemførte tiltag og der er afholdt et åbent hus arrangement.

De fem husdyrbrug har således forbedret kvaliteten og adgangen til deres bedrifter betydeligt.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projekterne.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.