Virksomhedsoplysninger

Hent vores generelle forretningsbetingelser: Dansk

 


CVR-nr.: 29038597
Kontoførende pengeinstitut: Nordea Bank
Reg. og nem-kontonr.: 2214 – 0350312242
Swift/BIC: NDEADKKK
IBAN nr.: DK6820000350312242
MobilePay Mobilnummer 54190 – Husk at skrive kundenummer og/eller fakturanummer hvis det er indbetaling til dækning heraf!
Betalingsbetingelser: Alle køb er Løbende måned + 20 dage, herefter påføres renter på 1,5 % pr måned.
Tvister Enhver tvist mellem parterne, som måtte opstå, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg som første instans og efter dansk ret.
Fakturamodtagelse: Alle indgående fakturaer fra leverandører sendes til e-mail kreditor@agrinord.dk