Fremtiden er nu 

Her kan du læse om Agri Nords strategi frem mod 2030, en strategi hvis ambitioner kigger direkte ind i, hvordan Agri Nord i fællesskab kan tilbyde den bedste rådgivning nu og i fremtiden. I Agri Nord har vi valgt fire fokusområder som du kan se nedenfor. Vi ser disse fire fokusområder som ligeværdige og bidragende til hinanden.

En attraktiv arbejdsplads

Agri Nord skal være en arbejdsplads med attraktive og konkurrencedygtige rammer og vilkår, der sikrer gode forhold for vores medarbejdere. Vi vil investere i medarbejdernes udvikling og sikre fremtidens kompetencer. Vi har tillid til vores medarbejdere, og efterlever frihed under ansvar.

Agri Nords ledelse skal sikre tydelighed omkring virksomhedens retning og forventninger til, hvordan vi sammen lykkes med at opnå vores mål, både som forening og forretning. Vores ledere er kendetegnet ved mod, handlekraft og lydhørhed.

Forening og forretning i balance

Som medlem og kunde hos Agri Nord skal man opleve den direkte værdi af at være en del af en forening og forretning, der er i balance.

Det opleves ved en forretning med en sund økonomi, hvor vi prioriterer at investerer i viden. Vores økonomiske tilstand, skal endvidere gøre os i stand til, i foreningsregi, at fremme vores medlemmers politiske mål, udbetale udbytte og tilbyde krisehjælp.

Agri Nord er ambitiøse, modige og tør at gå forrest. Vi vil være på forkant med fremtidens udvikling og tendenser – til gavn for både kunder, medlemmer og medarbejdere.

Medlemmernes foretrukne interesseorganisationer

Agri Nord er en landboforening og interesseorganisation, som har til formål at fremme vores medlemmers politiske dagsorden.

I en tid, hvor landbruget oplever modvind, har vi ligeledes et oplysningsarbejde som ansvar. Både den almindelige borger og vores politiske nøglepersoner skal i højere grad indbydes til at forstå både landbrugets kompleksitet samt dets bidrag til vores samfund.

Vi arbejder kontinuerligt på at imødekomme vores medlemmers interesser og på at skaffe dem relevante fordele. Vores medlemmer skal have en oplevelse af, at sammen er vi stærkere.

Kundernes fortrukne samarbejdspartnere

Agri Nord vil være landbrugsvirksomhedens førstevalg og foretrukne samarbejdspartner.

Vi mestrer at arbejde sammen om at løse vores kunders udfordringer på tværs af fagområder - også i samspil med kundernes øvrige samarbejdspartnere og interessenter. 

Vores kunder skal opleve en forening og forretning i balance, der i fællesskab, med høj faglighed og professionalisme tager hånd om vores kunders udfordringer, og ruster dem til fremtiden.