Økologiteknologi 

Vi har søgt og hentet tilskud hjem adskillige økologer, der investerede i teknologi i den økologiske jordbrugsproduktion. Det gælder bla.  radrensere, drivveje og GPS udstyr til markdriften.
 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.