Agri Nord Økologi tilbyder økologirådgivning til landmænd som allerede er økologer - og dem som overvejer at blive det. Agri Nord Økologi sikrer den nødvendige sparring og en rådgivning, som altid er fagligt opdateret. Vi har eksperterne på både planteavl, kvæg, svin, miljø, økonomiregler og projektarbejde. 


Det økologiske valg

Salget af økologiske varer i Danmark, Europa og resten af verden er igennem de sidste mange år steget kraftigt. Priserne for økologiske afgrøder og dyr er højere end tilsvarende konventionelle. De økologiske høstudbytter nærmer sig nu de konventionelle, og økologisk drift opfylder de stigende miljøkrav til landbruget. Der er altså mange fordele ved økologisk planteavl.

Samtidig ved vi også, at det kan være en stor beslutning at omlægge til økologi eller starte som økologisk planteavler. Derfor har Agri Nord oprustet på økologiområdet og er klar til at rådgive om dine muligheder og de konsekvenser, økologisk produktion kan have for dig. 

Vores Økologiteam har mange års erfaring inden for økologisk planteavl, og vi giver dig mulighed for at trække på en samarbejdspartner med et meget stort kendskab til alle gældende regler på området.
 

Rådgivning i marken

I vækstsæsonen har vi afgræsningsskoler og erfagrupper. Som noget nyt har vi også erfagrupper for de nye omlæggere. Vi er altid åbne for nye idéer til erfagrupper.

 

Projektmidler og tilskudsmuligheder

Agri Nord Økologi rådgiver landmænd om de muligheder, der findes for tilskud og projektmidler målrettet økologer.

 

 


Agri Nords økologiteam

Thomas Vang Jørgensen
Økologichef

Specialer:

 • Konsumkorn, bælgsæd og frøavl
 • Sædskifte
 • Bekæmpelse af rodukrudt og frøukrudt
 • Alternative gødningsmindler
 • Biogas
 • Projekter
 • Maskiner til planteavl

Thomas har selv været økologisk planteavler siden 1996.


Margit Bæk Jensen
Planteavlskonsulent

Specialer:

 • Grovfoderproduktion til malkekøer
 • Fokus på tilstrækkelig gødningstildeling, udbytte, kvalitet
 • Optimering af afgræsningsmarken
 • Holdbarhed af græsmarker
 • Samspil mellem mark- og stald. Jeg er god til at sætte mig i landmandens sted
 • Mark- og gødningsplaner og fællesskemaer
 • Omlægningstjek

Margit brænder for at der er en god indtjening og hverdag på gården. Hun er meget optaget af sædskiftemuligheder, som gør det muligt at dyrke korn og andre afgrøder til såvel foder som konsum. Hun er autoriseret økologi konsulent, dvs. at hun må lave og underskive ansøgning om omlægning økologisk jordbrug.


   

Malgorzata Kowalik-Kepler
Økologikonsulent

Specialer:

 • Naturpleje, herunder tilskud, regler, kontrol mv.
 • Naturplejeprojekter
 • Rådgivning om valg af plejeformer i forhold til naturtype
 • Valg af dyr/racer mv.
 • Projektledelse og økologiprojekter
 • Tilskudsordninger mv.

Malene Hangstrup Kræfting
Økologikonsulent

Specialer:

 • Dyrkning af korn og bælgsæd på rækker
 • Efterafgrøder
 • Kompostering
 • Faste kørespor i græsmarken
 • Omlægning fra konventionel til økologisk drift
 • Hektarstøtteansøgning samt mark- og gødningsplaner
 • Grøntsagsdyrkning

 

Peter Skov Jensen
Økologikonsulent

Specialer:

 • Dyrkning af korn og bælgsæd på rækker
 • Efterafgrøder
 • Kompostering
 • Faste kørespor i græsmarken
 • Omlægning fra konventionel til økologisk drift
 • Hektarstøtteansøgning samt mark- og gødningsplaner
 • Grøntsagsdyrkning

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.