Vesthimmerlands Kommune tager hensyn til landbruget i naturplaner

Vesthimmerlands Kommune går med i to større naturprojekter, men et samlet byråd har besluttet, at naturtiltagene skal tage hensyn til den animalske produktion i det åbne land. Det vinder stor anerkendelse hos landmændene, som nu trygt kan gå med i naturprojekter uden at frygte, at deres produktion kommer i problemer.

Det var en tilfreds landboforeningsformand, der kunne konstatere, at et samlet byråd i Vesthimmerlands Kommune var blevet enige om, at to store, kommende naturprojekter skal tage hensyn til landbruget.

På et møde den 17. juni vedtog byrådet nemlig, at kommunen skal være med i projektet »Natur på tværs af Nordjylland – mere og vildere natur« og de vedtog handlingsplanen for Grønt Danmarkskort.

Men byrådet vedtog samtidig, at projekterne er »godkendt med bemærkning om, at den endelige planlægning skal respektere by, energi og erhvervsudvikling samt den animalske produktion i det åbne land.«

- Det tegner rigtig godt for naturen, for nu kan vores medlemmer i Vesthimmerland trygt gå med ind i naturprojekter, når de ved, at det ikke får negativ indflydelse på deres bedrifter, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

 

Bange for naturen

Landmændene har en voksende interesse for at lave ny natur. I 2019 var landboforeningen involveret i 28 naturprojekter hos medlemmer og kunder. Allerede året efter i 2020 var det tal steget til 78 projekter.

Formand Carl Christian Pedersen oplever desværre alt for tit, at når der vokser fin og værdifuld natur op i nærheden af landbrug, resulterer det ofte i, at landmanden får restriktioner for sin produktion. Det gælder blandt andet reglerne for ammoniakpåvirkning af natur i husdyrloven.

- Reglerne betyder, at landmanden får et alvorligt gok oveni for at passe på naturen. Det skal vi væk fra, og nu har Vesthimmerland taget det første skridt, siger Carl Christian Pedersen.

Han opfordrer derfor til, at lovgivningen på området bliver ændret, så natur, der vokser frem sammen med landbruget, ikke pludselig kan spænde ben for landmandens levebrød.

- Vi har så mange medlemmer, der rigtig gerne vil lave en masse naturtiltag, fordi de selv er glade for den natur, de lever af og i. Men de tør ikke, som reglerne er i dag, siger han.

 

Plads til alle

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune Per Bach Laursen fortæller, at byrådet var enige om, at konflikten mellem natur og landbrug er en reel problemstilling i kommunen.

- Vi har meget natur her i kommunen, der kan og skal udvikles, men vi har også et stort landbrugserhverv, vi skal beskytte, for næsten hver femte borger i kommunen er direkte eller indirekte beskæftiget i landbruget, siger borgmesteren.

Derfor var byrådet hurtigt enige om, at der skal være plads til alle. Det gælder både biologen, der er interesseret i biodiversitet, jægerne, lystfiskerne og landmændene.

- Det kan ikke nytte noget, at landmanden ikke tør gå med i naturprojekter af frygt for at afskære sig selv fra at udvikle sin bedrift, siger borgmesteren.

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen (tv.), roser Vesthimmerlands Kommune og borgmester Per Bach Laursen (th.) for at tage hensyn til landbruget, når der skal laves naturtiltag. Her ses de ved en tidligere lejlighed.