Velbesøgt opstartsmøde for ukrainsk netværksgruppe

I går mødtes over 40 herboende ukrainere og en række lokale landmænd og øvrige interessenter hos Agri Nord i Aars for at starte en netværksgruppe op, der skal samle indsatsen og initiativerne rettet mod de ukrainske flygtninge i en ny netværksgruppe.

Det var på Agri Nords afdeling for HR & Rekruttering, der havde taget initiativ til mødet, som både mange ukrainske medarbejdere i nordjyske landbrug, deres arbejdsgivere og en række andre involverede aktører havde støttet op om.

- Idéen opstod egentlig fordi en række landmænd henvendte sig til mig for at høre, hvad de kunne gøre for at hjælpe i forhold til situationen i Ukraine. Mange af deres ukrainske ansatte har jo haft et stort behov for at gøre noget for at hjælpe deres familie, venner og landsmænd, fortæller Vittus Bernlow, teamleder i HR & Rekruttering.

Opfordringen fra ham og Agri Nord har været, at de herboende ukrainere kunne gøre størst gavn ved at blive her i landet og hjælpe de af deres landsmænd, som kommer hertil som flygtninge som følge af krigshandlingerne.

- Overvejelserne har egentlig været, at de ukrainere, vi har ansat, kan gøre langt større gavn her, fordi de taler ukrainsk, kender Danmark og på mange måder kan hjælpe deres landsmænd godt på plads. I hvert fald hvis alternativet er, at de får stukket et gevær i hånden i deres hjemland uden at have nogen militæruddannelse, tilføjer han.


Stor lokal opbakning

Udover flere lokale landmænd var både Vesthimmerlands Kommune og to lokale uddannelsesinstitutioner dukket op. Kommunen kunne fortælle de fremmødte ukrainere om, hvad deres landsmænd skal gøre for at få opholdstilladelse via den netop vedtagne særlov – og hvad flygtningene kan få hjælp til både op til og efter opholdstilladelsen er på plads. 

Erhvervsskolerne Aars har på deres skolehjem gjort plads til at 25 værelser på deres skolehjem kan huse ukrainske flygtninge. De kunne give dem et tag over hovedet, en varm seng og mad, men efterlyste hjælp i netværket til at få aktiveret især børnene og til at skaffe nogle af de øvrige fornødenheder, som tøj, bleer og skolebøger, som flygtningene har brug for.

Elever fra Aars Gymnasium og HF havde taget initiativ til få startet fritidsaktiviteter op for de ukrainske børn og unge, så der var noget at tage sig til, mens de venter på at opholdstilladelserne kommer på plads, og de må starte i institutioner og skoler.


Danske Ivan og ukrainske Igor

I salen til netværksmødet sad biavler Ivan Nielsen fra Himmerlandske Bier i Rørbæk. Ved siden af ham sad Igor, en ung ukrainsk mand, som Ivan Nielsen har givet tag over hovedet. 

- Jeg synes, vi som danskere har en forpligtigelse til at hjælpe, hvis vi kan. Det er rigtig positivt, at Agri Nord tager initiativ til at starte sådan et netværk op, for man kan være meget i tvivl om, hvordan man hjælper bedst muligt, sagde Ivan Nielsen og fortsatte:

- Det vil være rigtig positivt, hvis der kan blive stablet et netværk på benene, der kan tage hånd om at hjælpe flygtningene, der kommer hertil med alt det vigtige: At de får tag over hovedet, at børnene kommer i skole og at de kommer I arbejde, når de er klar til det.

Ivan Nielsen tror, at det vigtigste er, at indsatsen overfor de ukrainske flygtninge koordineres, så der ikke bliver tale om en masse små, spredte indsatser rundt omkring, og den betragtning er Vittus Bernlow enig i:

- En person kan gøre noget, men en gruppe som den her kan udrette langt mere i fællesskab. Gruppen skal gerne samle alle de her initiativer og indsatser ét sted. Vi kigger jo muligvis ind i, at indsatsen overfor ukrainske flygtninge kommer til at vare i årevis, så derfor er det vigtigt, at vi bruger kræfterne rigtigt, siger han.

I første omgang fokuserer netværksgruppen på at få samlet så meget information som muligt om alt fra særlov, opholdstilladelse, danskundervisning, psykologbistand, legegrupper til de ukrainske børn og et netværk for potentielle arbejdsgivere og ukrainere, der gerne vil i job.

Netværksgruppen kan findes ved at søge på ”Netværksgruppe Agri Nord Ukraine” på Facebook, og både ukrainske flygtninge og herboende ukrainere opfordres til at slutte sig til den, så netværket kan nå så bredt ud som muligt.

Har du spørgsmål til netværksgruppen, eller hvordan du kan bidrage, kan du kontakte Agri Nords afdeling for HR & Rekruttering.