Uvildig rådgivning giver bedre og billigere forsikring af landbruget

Landmanden kan spare mange penge ved at kontakte en forsikringsmægler, inden han indgår en ny 5-årig aftale med sit forsikringsselskab. Han kan oveni købet få en bedre og bredere forsikring.

Det oplever Steve Møller Madsen, Landbrugets Forsikringsmægling. Når landmandens aftale udløber, sender han forsikringerne i licitation og indhenter som regel tilbud fra tre forskellige forsikringsselskaber.

-Rigtig mange landmænd kan opnå en bedre dækning til en lavere præmie. Det viser sig, at der kan være helt op til 30 procent forskel i prisen for den samme forsikring eller endog en bedre og bredere dækning, fortæller han.

De landmænd, der har 5-årige aftaler, der udløber med udgangen af i år, skal sende en skriftlig opsigelse senest den 30. september for at være fritstillet pr. 31. december, da de fleste selskaber har 3 måneders opsigelsesfrist.

 

Uvildig rådgivning

Et grundlag for at sikre landmanden den bedste og billigste forsikring er, at rådgivningen er uvildig. Det er den hos Landbrugets Forsikringsmægling.

-Vi er 100 procent uvildige og aflønnes kun af landmanden. Vi er på samme hold som landmanden og varetager hans interesser overfor forsikringsselskaberne, siger Steve Møller Madsen.

 

Den rigtige dækning

Forsikring – og ikke mindst indenfor landbruget – er et særdeles kompliceret område, hvor det gælder om at holde tungen lige i munden.

Det er altså ikke nok, at forsikringen er billig, for den skal også leve op til de krav, den enkelte landmand stiller

- Mange forsikringsaftaler er bygget op med en række klausuler, som kan være svære at gennemskue for landmanden. Men det kan jeg, siger forsikringsmægleren.