Trim din virksomhed med LEAN

På uddannelsen lærer du at anvende principperne i lean med det mål at trimme arbejdsgange, skaffe overblik og få mere effektive medarbejdere. Du har fokus på anvendelse af lean i praksis, så du efterfølgende er i stand til at implementere principperne i enhver virksomhed - stor som lille.

Faget er et akademifag, der svarer til 10 ECTS-point.


UDBYTTE

På uddannelsen kombinerer du principperne i lean med din faglighed uafhængigt af din baggrund. Dermed bliver du i stand til at lede en lean-implementering og skabe effekt i din virksomhed både på kort og lang sigt. Under arbejdet med lean-ledelse vil du opleve, hvordan lean skaber teamånd og motiverede medarbejdere, og hvordan din virksomhed med simple værktøjer får en fælles retning.


Du får:

 • en dybdegående viden om lean og principperne bag
 • redskaber til at igangsætte lean-aktiviteter, der bidrager til bedre kommunikation og mere motiverede medarbejdere
 • metoder til at formidle og synliggøre resultater via visuel målstyring
 • evnen til at afdække og bearbejde værdistrøm, flow samt spildtyper i virksomheden
 • redskaber til at opbygge en forbedringskultur i virksomheden.

Alt, hvad du lærer på modulerne, skal du løbende arbejde med hjemme i virksomheden. På den måde sikrer du, at din nye viden hurtigt bliver omsat til forbedringer i din virksomhed. Oplever du problemer med at sætte dine nye værktøjer i spil, har du mulighed for løbende at sparre med underviseren.


MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til rådgivere samt ejere og driftsledere i landbrug og andre relaterede erhverv. Du skal som minimum have en erhversuddannelse for at deltage.


STED

Undervisning og eksamen afholdes som udgangspunkt hos AgriNord, Aalborg. Udvalgte dage kan efter behov afholdes hos de tre andre rådgivningsvirksomheder, der står bag kurset.

Mere information følger ved tilmelding.

 

UDDANNELSESFORLØBET

Undervisningsgange:

 • 11.-12. maj, 27. maj, 8.-9. juni, 21. juni 2021

Eksamen:

 • 30. juni 2021

Modul 1: Lean-værktøjskassen

Vi kickstrater modul 1 med en introduktion til de generelle principper i lean. Det giver et stærkt fundament, og du er efterfølgende klar til at kaste dig ud i konkrete lean-værktøjer. Vi gennemgår værktøjskassen og spiller spillet "Kaos i produktionen". 

De første værktøjer er: 

 • De 8 spildtyper - lær at se spild 
 • Standarder - gør arbejdet ens
 • 5S - et værktøj til systematik og struktur via standarder og selvdisciplin


Modul 2: Værdistrømsanalyse og tavlemøder

På baggrund af en teoretisk gennemgang af værdistrømsanalysen udarbejder du din egen analyse, som skaber værdi, nedsætter omkostninger og øger indtjeningen på udfordrende områder i din virksomhed. Dernæst tager vi hul på konceptet om tavlemøder, herunder planlægnings- og forbedringstavlen. Førstnævnte bruges til planlægning af næste uges arbejdsopgaver, sidstnævnte til forbedring af arbejdsgange. I løbet af modulet træner du gennemførelsen af egne tavlemøder.


Modul 3: Målstyring og lean-ledelse
I dette model sætter vi fokus på målstyring herunder:

 • Hvordan kan en målstyringstavle se ud?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med målstryring?
 • Målnedbrydning.

Derudover arbejder vi med værktøjerne:

 • Kaizen-Blitz
 • Plan-Do-Check-Act
 • Go-Look-See
 • TPM

Vi arbejder også med lean-ledelse, og du får overblik over, hvordan de forskellige værktøjer hænger sammen.


Modul 4: Opsamling
Vi samler op på de forrige 3 moduler og går i dybden med, hvordan man driver en kulturændring i form af selverkendelse og en forbedringskultur. Derudover gennemgår vi opbygningen af et team, og hvordan lean også hænger sammen med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.


Mundtlig eksamen 
Forløbet afsluttes med en 30 minutters mundtlig eksamen, hvor du præsenterer et lean-produkt eller en lean-proces, som du har anvendt/implementeret i forbindelse med dit arbejde. Forud for den mundtlige eksamen har du forberedt en disposition for din præsentation. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen.

Undervisningen tager udgangspunkt i følgende to bøger samt diverse artikler: 

 • Den gode leanleder
 • Lean i kvægbruget


UNDERVISER

Vibeke Fladkjær Nielsen, Specialkonsulent, SEGES

Vibeke er pioner på området implementering af lean i landbruget. Hun har gennem de seneste fire år undervist i akademifaget Lean-ledelse med ledere, konsulenter, undervisere og landmænd blandt deltagerne. Udover at undervise har Vibeke også mange års erfaring med implementering af lean i virksomheder – både i og uden for landbruget.


PRIS

16.300 kr. ekskl. moms

 

STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE

Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på omkr. 525 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i selve uddannelsen, læse pensum, træne værktøjer m.v. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri. Et forslag kunne være 11 dage (7 kursusdage, 1 dag til eksamen og 3 dage til forberedelse og træning af værktøjer), hvilket giver en refusion på omkr. 5.700 kr. Er du selvstændig, kan du også opnå SVU. Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse for at kunne få SVU. Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til SVU på www.svu.dk.

 

TILMELDING

Tilmed dig her.

Sidste frist: 7. maj 2021


FOR MERE INFO

Vibeke Fladkjær Nielsen, Specialkonsulent hos SEGES på mail vfn@seges.dk eller telefon 8740 2556. 
Carsten Aarup, Strategisk rådgiver hos Agri Nord på mail caa@agrinord.dk eller telefon 9635 1192.