Torsten Gruhn - ny adm. direktør for KvægXperten og SvineXperten

Torsten Gruhn blev 1. maj adm. direktør for både KvægXperten og SvineXperten, og han har rettet sit fokus på udviklingsmulighederne i de to forretninger.

"Vi skal selvfølgelig have vores fokus på den traditionelle faglige rådgivning, der tager udgangspunkt i landmandens behov både nu og i fremtiden", understreger Torsten Gruhn.

For den nye direktør er det vigtigt at få et tæt samarbejde med de øvrige eksperter, som den enkelte landmand samarbejder med.
"Det er vigtigt for mig, at vi kan levere rådgivning i samarbejde med landmandens øvrige samarbejdspartnere. Og det er uanset, om det er dyrlæger, foderstoffirmaer eller økonomirådgivere. Vi skal sælge de kompetencer, vi kan byde ind med og udvikle vores forretningsområder herfra.
Vi vil gerne være en attraktiv del af netværket omkring landbrugsvirksomhederne samt tage initiativer til at etablere et nyt netværk omkring landmændene."

Nye krav til staldanlæg

Udviklingen hos både KvægXperten og SvineXperten sker i takt med udviklingen hos producenterne.
Mælkeproducenterne har lige nu gode indtjeningsvilkår, og det betyder overskud og mulighed for optimering af produktionen. Hos fagkonsulenterne i KvægXperten fylder nye krav til opstaldning af kvæg en del.

"Størstedel af kvægstaldene lever ikke op til kravene i en ny bekendtgørelse, der skal være fuldt implementeret i 2034. Allerede fra 2024 oplever mange landmænd udfordringer med at kunne overholde gældende regler. Det bliver en stor opgave hos landmændene. De skal have overblik over de udfordringer deres staldanlæg har i forhold til at overholde gældende lovgivning frem mod 2034.
Lige nu er et godt tidspunkt nu at skabe overblikket og lave en plan for, hvordan kommende investeringerne skal hænge sammen. Vi rådgiver landmanden om mulighederne sammen med rådgivere fra BK Nord.
Pres på svineproducenterne"

"Svineområdet er udfordret af det voldsomt forringede bytteforholdet mellem foderpriser og afregningspriser. Samtidig er erhvervet udfordret strukturelt.
Forbruget af svinekød falder i Tyskland, der hidtil har aftaget store mængder dansk kød. Desuden er branchen ramt af høje kornpriser, og det betyder, at en del landmand overvejer fremtiden på deres bedrift."

Vi kan se potentialet

"Vi er i en spændende tid med store dagsordener, som den faglige rådgivning skal placeres i. Der er både økonomiske trusler og muligheder i en tid med stigende fødevare- og råvarepriser. Optimering og viden om marginal-indtjeningen - hvad du tjener på det sidste kilo mælk eller det sidste kilo svinekød - er afgørende vigtigt."

"Når tingene bevæger sig så meget, som tilfældet er nu, skal du virkelig vide, hvor du tjener pengene. Vi er gode til at se potentialet i den enkelte ejendom og se mulighederne for at udvikle virksomheden," siger Torsten Gruhn.

Fakta
KvægXperten og SvineXperten er ejet af Agri Nord og Fjordland
Direktør Torsten Gruhn kom med 30 års erfaring i branchen, og i 16 år har han arbejdet med ledelse.
KvægXperten er en af landets største kvægrådgivningsvirksomheder med afdelinger i Lemvig, Skive, Aalborg, Thisted og Hobro, mens SvineXperten er en af landets største aktører indenfor rådgivning på svineområdet og har afdelinger i Skive, Thisted og Aalborg.