Tørkeramte landmænd efterlyser lettelser

For at undgå sultende dyr og muligvis konkurser beder landmændene nu stat og kommuner om en håndsrækning til at klare sig gennem tørkekrisen.

For hver dag der går med sol og varme, ser landmændene udbyttet på deres marker gå tilbage, og foderet til dyrene svinder mere og mere ind. Der er ingen hjælp at hente i vejrudsigten, der kun har sol og varme på programmet det næste lange stykke tid.

Derfor beder de nu om en håndsrækning i form af lempelser, udskydelse af udgifter og fremskyndelse af indtægter.

- Det er ikke økonomisk tørkehjælp, vi beder om, men kun en udskydelse af afgifter, eksempelvis jordskatten, momskredit og en fremskyndelse af udbetaling af landbrugsstøtten, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

På grund af den særligt alvorlige situation har der i går været ekstraordinært bestyrelsesmøde i Landbrug & Fødevarer.

 

Lempelig håndhævelse af reglerne

Oveni udskydelser og fremskyndelser af udgifter og indtægter beder Carl Christian Pedersen på vegne af medlemmerne om, at myndighederne ser mere lempeligt på krav og regler.

Blandt andet efterlyser han en generel dispensation til, at græsset fra brakmarker og visse naturarealer må høstes.

Desuden bedes kommunerne om at se lempeligt på udløbne vandingstilladelser.

Han opfordrer desuden til, at krav og regler for efterafgrøder løsnes.

- De efterafgrøder, der er sået nu her, kommer slet ikke frem, og de, der sås senere, kan meget vel også være umulige at få til at gro, siger formanden.

 

Tørken kan koste dyr

Tal fra Landbrug & Fødevarer viser, at tabet på grund af tørken kan løbe helt op i 4,5 milliarder kroner eller i gennemsnit 3.000 kroner pr. hektar.

Men indtægtstabet er ikke det værste, understreger formanden.

- Det bliver mere og mere knapt med foder til dyrene. Det er katastrofalt, hvis vi ikke kan bjerge foder nok. Konsekvensen bliver jo, at dyr må slagtes, siger han.

Desuden vil de manglende indtægter også kunne skubbe til bedrifter, der i forvejen står i en svær økonomisk situation.

 

Landmænd hjælper hinanden

Landmændene har også nogle muligheder selv, og Agri Nord opfordrer blandt andet til, at de på den nyoprettede halm- og grovfoderbørs på www.agrinord.dk hjælper hinanden med overskydende halm og græs.

- Vi er simpelthen nødt til at dele ressourcerne, siger Carl Christian Pedersen.

Agri Nord opfordrer også landmændene til at bjerge al det halm, de kan, i stedet for at lade den ligge i marken. Der er brug for den til dyrene.