Tilsyn med rotter på landbrugsejendomme og øvrige ejendomme med dyrehold

Den kommende tid går kommunerne i gang med at lave uvarslede rottetilsyn på landbrugsejendomme, ejendomme med dyrehold i øvrigt samt særligt udvalgte ejendomme. Tilsynene foregår i perioden 1. oktober 2023 til 1. marts 2024, og vil blive varetaget af den kommunale rottebekæmpelse. Tilsynene udføres udenfor, hvis der ikke er nogen hjemme, eller overalt på ejendomme, hvis der er nogen hjemme, og der vil blive igangsat bekæmpelse, hvis der konstateres rotter eller tegn på rotter. Tilsynene er fastsat i Rottebekendtgørelsen.

 

Hos Agri Nord tilbyder vi kursus i rottebekæmpelse. Læs mere og tilmeld dig her