Tilskudsrunde fra 2016 giver problemer

De landmænd, der har søgt om tilskud via Miljøteknologi-ordningen 2016, venter stadig på svar og skal nu skaffe ny dokumentation. – Det kan ikke være rimeligt, lyder det fra landboforeningerne.

For 1,5 år siden søgte landmænd landet over om tilskud til investeringer under Landbrugssty-relsens tilskudsrunde; Miljøteknologi 2016. De fleste venter stadig på svar på disse ansøgnin-ger.
1,5 år efter ansøgningerne blev sendt ind, er Landbrugsstyrelsen begyndt at sende breve til mange ansøgere omkring manglende oplysninger i sagerne.
Grunden, til at rigtig mange landmænd skal skaffe yderligere oplysninger til deres sager, er, at sagsbehandlingstiden har varet så længe, og fordi man nu tolker de samme regler væsentligt strammere end ved ansøgningernes indsendelse. Altså ændringer som hverken leverandører, landmænd eller deres rådgivere kunne have forudset.


Urimelige forhold
Situationen omkring de mange sager med manglende oplysninger er til stor gene for de mange ansøgere, der nu skal bruge ressourcer og tid på at dokumentere og belyse deres sager igen helt ned til meget små detaljer.


- Det er ikke rimeligt, at landmændene påføres yderligere omkostninger, endnu længere sags-behandlingstid og mere bøvl, fordi Landbrugsstyrelsen har nølet med sagsbehandlingen, siger formand for Byggeri & Teknik, Kristian Gade.


Under al kritik
Den lange sagsbehandling vil også komme til at påvirke tidsrammen for projekterne for de ansøgere, der får tilsagn. Da projektperioden kun er 2 år, startende fra indsendelsen af ansøg-ningen, er størstedelen af tiden allerede gået, uden at ansøgerne ved, om de har fået tilsagn eller ej, og det vil kræve en forlængelse af perioden for mange. En forlængelse, der igen vil kræve ressourcer og koste flere konsulenttimer for landmændene.


- At man i en toårig projektperiode har brugt halvandet år på at komme i gang med sagsbe-handlingen er under al kritik, og at landmændene skal søge om forlængelse, nærmest allerede når de får tilsagnet, er meget uhensigtsmæssigt, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.